Informacje ogólne

Data utworzenia: 1986 rok (jaki Pszczewski PK, częściowo przekształcony w Miedzichowski PK w 2019)

Powierzchnia: 1432,28 ha.

Cele ochrony: zachowanie urozmaiconego krajobrazu rynny jezior pszczewskich oraz fragmentów dolin rzek Obry i Kamionki wraz z ostojami różnych gatunków zwierząt, stanowiskami rzadkich gatunków roślin oraz cennymi elementami historycznymi i kulturowymi.

Położenie fizycznogeograficzne: Bruzda Zbąszyńska, Pojezierze Poznańskie.

Położenie administracyjne: województwo wielkopolskie, powiat międzychodzki, gmina Międzychód; powiat nowotomyski, gmina Miedzichowo.

Inne formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody: Dąbrowa na wyspie, Jeziora Gołyńskie, Jezioro Wielkie i Dolina Kamionki, obszar chronionego krajobrazu „H” Międzychód, Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Kamionki, użytki ekologiczne: 10 w gminie Międzychód, 1 w gminie Miedzichowo, 4 w gminie Pszczew (Nad Gołyniem, Nad Jeziorem Stobno, Nad Obrą i Oczko), 2 w gminie Trzciel (Łąki nad Jeziorem Wielkim i Obrą, Nad Wielkim), pomniki przyrody.

Obowiązujące akty prawne:

Uchwała Nr XI-63-86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Gorz. z 1986 r. Nr 9 poz. 105)

Uchwała Nr XXXV/393/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 poz. 826)