Walory kulturowe

Na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego zachowały się liczne ślady po dawnym osadnictwie. Na półwyspie nad jeziorem Kochle (nazywanym też Jeziorem Pszczewskim lub Miejskim) już w IX wieku znajdował się wczesnopiastowski gród. Obecnie półwysep ten nosi nazwę Katarzyna od związanej z nim legendy.

Po drugiej stronie jeziora, obok plebani, wznosi się niewielki sztuczny pagórek, prawdopodobnie również pozostałość po dawnym grodzie. Obecnie pagórek ten nazywany jest Górą Wieżową.

Wśród zabytkowych budowli na terenie parku istotną rolę odgrywają kościoły. W Kamionnie można podziwiać gotycki kościół z ciekawą dzwonnicą przykrytą ceglanym hełmem. U stóp kościelnego wzgórza rozciąga się malownicza dolina Kamionki.

Z kolei w Lewicach na pagórku wznosi się neogotycki kościół z okładziną z łamanych kamieni polnych. W Pszczewie warto zobaczyć kościół św. Marii Magdaleny, a w Trzcielu kościół św. Wojciecha. Do Rokitna, do Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej można wybrać się z pielgrzymką. Znajduje się tam łaskami słynący obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Ciekawe są również budynki związane ze świątyniami, jak barokowa plebania w Pszczewie oraz dawny dom pastora w Policku o zachowanej konstrukcji szachulcowej.

W Kamionnie zachował się XIX-wieczny miejski układ zabudowy. Również w Trzcielu na uwagę zasługuje układ urbanistyczny z zespołem kalenicowych domów głównie o konstrukcji szachulcowej.

Warto także zobaczyć zespoły dworsko-folwarczne na terenie parku, na przykład odrestaurowany folwark w Mniszkach, gdzie mieści się Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. W lasach, w okolicach Borowego Młyna i Rybojad, entuzjaści militariów zobaczyć mogą pozostałości po umocnieniach obronnych, okopach i gniazdach karabinów maszynowych z okresy II wojny światowej.