Warto zobaczyć

Warto zobaczyć:

 • jedne z najstarszych drzewostanów w Wielkopolsce, w tym około 200-letnie sosny przy drodze leśnej z Zielonki do Tuczna,
 • lustro jeziora Zielonka, jednolicie pokryte kwitnącymi grzybieniami białymi oraz grążelami żółtymi,
 • kompleks stawów koło Dąbrówki Kościelnej,
 • wiosną – masowo zakwitające zawilce gajowe i kokorycze puste w lasach liściastych Leśnictwa Potasze i Annowo.

Warto odwiedzić:

 • arboretum leśne w Zielonce,
 • dostrzegalnię przeciwpożarową z tarasem widokowym na Dziewiczej Górze oraz obiektem turystycznym znajdującym się u podnóża wzniesienia (Czerwonak),
 • Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej – miejsce wrześniowych pielgrzymek,
 • drewniane kościoły w Wierzenicy (z XVI wieku) oraz Kicinie (z XVIII wieku),
 • Owińska wraz z kompleksem zabudowań pocysterskich, muzeum tyflologicznym posiadającym jeden z największych na świecie zbiorów map dla osób niewidomych oraz Park Orientacji Przestrzennej, zlokalizowany na terenie zabytkowego parku pocysterskiego.

Warto przeżyć:

 • największy w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba w Murowanej Goślinie,
 • piknik cysterski w Owińskach,
 • rajdy Puszcza Wpuszcza oraz Goślińskie Lofry po Puszczy Zielonce,
 • spływ Szlakiem Kajakowym Puszcza Zielonka,
 • Noc Kościołów Drewnianych,
 • piknik cysterski w Owińskach,
 • wernisaż wieńczący Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka odbywający się co roku w Pławnie.