Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

wielotysięczne stada gęsi białoczelnych, gęgaw i zbożowych odpoczywających na Gople podczas sezonowych przelotów;

kwitnące na tafli wód jezior grzybienie białe i grążele żółte;

cenne i bogate gatunkowo łąki nad Jeziorem Gopło;

rozległe pasy szuwarów okalające jeziora.

Warto zwiedzić

  • Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Józefa w Skulsku 

Murowany kościół pochodzi z XIX wieku, został wzniesiony na miejscu istniejącej tu wcześniej gotyckiej świątyni. Najcenniejszym zabytkiem jest tu XV-wieczna gotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej. Warto przyjrzeć się również pięknej ambonie oraz witrażom.  

  • Lokalna Izba Pamięci im. Stefana Wajchta w Skulsku

Izba mieści się w budynku dawnej plebanii w Skulsku. Znajdują się w niej zdjęcia, notatki, kopie rękopisów i pamiątki po Stefanie Wajchcie i innych postaciach zasłużonych w historii Skulska.

  • Gotycki kościół w Warzymowie

Murowana świątynia pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa  pochodzi z XV wieku, z zabytkowym drewnianym ołtarzem z rzeźbami św. Wojciecha, Stanisława, Jana i Jakuba Apostoła oraz  piękną rokokową amboną z 1767 roku.

  • Pałacyk i park w Lisewie

Zabytkowa budowla ukończona w XIX wieku, z ozdobnymi obramieniami okien, gzymsami i ozdobnymi przyczółkami na wysokości dachu. Pałac otacza park o powierzchni ponad 4 ha, z cennym starodrzewem i aleją grabową.

Warto przeżyć

Spływ kajakowy przez Jezioro Gopło i kanałem Warta – Gopło. Kanał ten będący częścią Wielkiej Pętli Wielkopolski, powstał w wyniku połączenia sztucznymi przekopami łańcucha jezior.

Wyprawę pieszą ścieżką dydaktyczną „Brzegiem jeziora”: ścieżka ta biegnie wzdłuż jeziora Skulska Wieś, ukazując jego walory przyrodnicze.