Turystyka

Dolina Baryczy to idealne miejsce do wypoczynku dla wszystkich spragnionych spokoju, kontaktu z przyrodą oraz sielskiej atmosfery. Baza noclegowa działa tu głównie w oparciu o małe pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Turystom sprzyja także gęsta sieć szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych. Dla tysięcy obserwatorów ptaków, którzy zjeżdżają do doliny Baryczy z całej Europy, przygotowano czatownie i wieże widokowe. Birdwatching, czyli obserwacje ptaków najlepiej prowadzić tu wiosną, kiedy ptaki łączą się w pary oraz jesienią – w czasie ptasich migracji, gdy na stawach i rozlewiskach żerują wielotysięczne stada. Ulubionymi miejscami obserwatorów są stawy w okolicach Milicza: Stary, Jeleni III, Mewi Duży, Słoneczny i Grabownica. Amatorzy bardziej aktywnego wypoczynku skorzystać mogą ze szlaków rowerowych lub spłynąć Baryczą kajakiem.

Ścieżki dydaktyczne:

  • Moja Wola (długość 5 km, 5 przystanków)

Trasa: W okolicach wsi Sośnie. Leśna ścieżka edukacyjna w pobliżu pałacu w Mojej Woli.

  • Rezerwat Wydymacz (długość 4 km, 7 przystanków)

Trasa: przez Rezerwat Wydymacz, początek i koniec przy pałacu w Antoninie. Ścieżka pozwala obserwować życie wielu gatunków występujących tu ptaków związanych ze środowiskiem wodnym i leśnym.

  • Ruda Sułowska (długość 5 km, 8 przystanków)

Trasa: Ruda Sułowska – kompleks stawów – Ruda Sułowska. Ścieżka prowadzi drogami publicznymi między stawami kompleksu Ruda Sułowska, położonymi na południe od wsi.

  • Ruda Żmigrodzka (długość 8 km, 15 przystanków)

Trasa: Rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Ścieżka prowadzi przez najcenniejsze w dolinie Baryczy siedliska leśne, położone nad rzeką Ługą

  • Stawy Krośnickie (długość 9,5 km)

Trasa: Wokół kompleksu stawów, na zachód od wsi Krośnice. Ścieżka prowadzi przez śródleśny kompleks Stawów Krośnickich, zwany również Czarnymi Stawami.

  • Trzy stawy w Niezgodzie (długość 8,5 km, 8 przystanków)

Trasa: Przy stawach wokół miejscowości Niezgoda. Ścieżka okrąża stawy Niezgoda I i Niezgoda II i prowadzi dalej nad Staw Stary.

  • Wałkowa (długość 6 km, 10 przystanków)

Trasa: Wałkowa – OWŚ Karłów – Wałkowa. Ścieżka przyrodniczo-leśna prowadzi przez lasy w pobliżu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (OWŚ) w Karłowie.

  • W krainie ptaków (długość 9 km, 10 przystanków)

Trasa: Ruda Milicka – Nowy Zamek. Ścieżka prowadzi groblami przez kompleks stawów rybnych w pobliżu miejscowości Ruda Milicka.

  • Wokół stawów Trześniówki (długość 5 km, 8 przystanków)

Trasa: Ruda Sułowska – wokół stawów Trześniówki – Ruda Sułowska. Ścieżka umożliwia zwiedzanie południowej części kompleksu stawowego Ruda Sułowska.

  • Wokół Wzgórza Joanny (długość 7,5 km, 16 przystanków)

Trasa: Postolin – Wzgórze Joanny – Postolin. Ścieżka prowadzi przez najpiękniejsze w regionie lasy bukowe, objęte ochroną rezerwatową.

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy