Warto zobaczyć

Warto zobaczyć:

 • wiosenne rozlewiska w dolinie Warty z naturalnego punktu widokowego w Ratajach lub z mostu w Lądzie,
 • wielkie stada gęsi, kaczek i ptaków siewkowych w czasie sezonowych przelotów,
 • kwitnące storczyki na Łąkach Pyzdrskich, w tym unikatowego storczyka błotnego,
 • liczne gniazda bociana białego, obecne niemal w każdej wsi,
 • malowniczą panoramę Pyzdr od strony rzeki.

Warto odwiedzić:

 • pocysterskie opactwo w Lądzie nad Wartą, wpisane na listę pomników historii,
 • Muzeum Regionalne w Pyzdrach (w zbiorach między innymi zabytkowe rękopisy, unikatowe freski, słupy graniczne z czasów zaborów i judaica),
 • rokokowy pałac biskupów poznańskich w Ciążeniu, otoczony parkiem w stylu angielskim i francuskim, miejsce przechowywania największej w Polsce kolekcji masoników,
 • Grodzisko na Rydlowej Górze, ważny ośrodek władzy z okresu początków państwowości polskiej,
 • Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej,
 • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie z tarasem widokowym, ekspozycją przyrodniczą i repliką średniowiecznego grodu.

Warto przeżyć:

 • Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie,
 • spływ kajakowy Wartą z przystani w Lądzie lub Pyzdrach,
 • wycieczkę pieszą, rowerową lub wodną w ramach Rajdu Chatkowego (z metą w schronisku PTTK Chatka Ornitologa w Białobrzegu),
 • poszukiwanie skarbu – quest w Pyzdrach,
 • przeprawę przez Wartę promem górnolinowym w Sławsku, Sługocinie lub Ciążeniu.