Informacje ogólne

Data utworzenia: 1998 rok
Powierzchnia: 24 887,21 ha

Cele ochrony:

zachowanie krajobrazu młodoglacjalnego o dużym zróżnicowaniu form, którego główny element stanowi zespół kilkunastu jezior polodowcowych, przeważnie o charakterze rynnowym (w tym największe jeziora regionu: Powidzkie i Niedzięgiel) ze zbiorowiskami podwodnych łąk ramienicowych, licznymi gatunkami ryb i dogodnymi warunkami do bytowania ptaków; ochrona stanowisk rzadkich roślin wodno-błotnych.

Położenie fizycznogeograficzne: Pojezierze Gnieźnieńskie, Równina Wrzesińska

Położenie administracyjne: powiat gnieźnieński, gmina Witkowo; powiat koniński, gminy: Kleczew i Wilczyn; powiat słupecki, gminy: Orchowo, Ostrowite, Powidz i Słupca

Inne formy ochrony przyrody:
Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu,
Obszary Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pojezierze Gnieźnieńskie, użytek ekologiczny Jezioro Czarne,
pomniki przyrody

Obowiązujące akty prawne:

UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego