Walory kulturowe

Śladem dawnej działalności ludzkiej na opisywanym terenie są grodziska w Mrówkach, Powidzu (Zamkowa Góra) i Świętnem. W Mrówkach funkcjonuje skansen archeologiczny, w którym zrekonstruowano tamtejszy „dwór na kopcu”. Wśród wartościowych obiektów kulturowych parku na uwagę zasługują zabytkowe świątynie, między innymi gotycki kościół św. Urszuli z XV-wieczną rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem w Wilczogórze oraz XVIII-wieczne wiejskie kościoły drewniane w Linówcu, Orchowie Górnym i Wilczynie. Uzupełnieniem listy obiektów sakralnych są cmentarze (w tym kilkanaście ewangelickich, stanowiących pamiątkę po dawnych niemieckich mieszkańcach tych ziem) oraz liczne kapliczki, figury i krzyże przydrożne (w tym figura Ducha Świętego w Powidzu, według niektórych autorów jedna z czterech w Europie). Charakterystyczny element krajobrazu stanowią dwory i pałace szlacheckie wraz z otaczającymi je parkami, powstałe w XIX i na początku XX wieku. Ciekawsze znajdują się w Budzisławiu Górnym, Charbinie, Giewartowie i Osówcu. W Mieczownicy w skład zespołu pałacowego wchodzą również zabudowania tamtejszej stadniny koni.

Zabytki techniki obejrzeć można w Słowikowie (Skansen nad Potokiem) i Piłce (pozostałości młyna wodnego). Zachowało się również kilka drewnianych wiatraków, w tym wiatrak nazwany imieniem Szczepan w Budzisławiu Kościelnym, który został poddany gruntownej renowacji; w sąsiednim budynku utworzono Izbę Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa. W miejscowościach posiadających niegdyś prawa miejskie (Powidzu i Wilczynie) zachował się częściowo dawny układ urbanistyczny. Powidz słynął również jako ośrodek uzdrowiskowy, a pozostałością tamtego okresu jest budynek tak zwanych Łazienek. Warto odwiedzić także niewielkie Anastazewo, gdzie zachowały się budynki strażnic z czasów zaborów (pruska i rosyjska), dawnego zajazdu (Hotel Przybylski, obecnie gospodarstwo agroturystyczne) oraz zabudowania stacji kolei wąskotorowej.