Turystyka

Na terenie parku wytyczono 4 szlaki piesze, 10 szlaków rowerowych, a także 3 ścieżki dydaktyczne i 2 szlaki konne (Trakt Chłapowskiego i Wielkopolska Podkowa). Przez teren parku przebiega także fragment Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba. Park znajduje się również na trasie szlaku Podróże z Panem Tadeuszem. Oryginalną atrakcją turystyczną tych terenów są podróże Krzywińską Koleją Drezynową.

Ścieżki dydaktyczne

  • Ścieżka ekologiczno-dydaktyczna (długość 12 km, 7 przystanków)

Trasa: Rogaczewo Małe – Rogaczewo Wielkie – Rąbiń – Turew. Ścieżka prowadzi przez najciekawsze pod względem historycznym i przyrodniczym fragmenty parku, na które składa się mozaika pól, zadrzewień i śródpolnych oczek wodnych oraz podmokłych łąk.

  • Ścieżka edukacyjna w parku pałacowym w Turwi (długość 1 km, 16 przystanków)

Trasa: Ścieżka w  całości zlokalizowana w parku pałacowym w Turwi. Poświęcona jest zagadnieniom związanym z przyjaznym kształtowaniem krajobrazu rolniczego.

  • Drzewa o historii, ptaki o współczesności (długość 28,5 km, 7 przystanków)

Trasa: Racot – Darnowo – Wyskoć – Rogaczewo Małe i Wielkie – Rąbiń – Turew – Stary Gołębin – Spytkówki – Racot. Jest to rowerowa ścieżka edukacyjna biegnąca przez centralną część parku i obszary będące przykładem połączenia gospodarki rolnej z ochroną środowiska.

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego