Informacje ogólne

  • Data utworzenia: 1996 rok
  • Powierzchnia: 87 040 ha, w tym w województwie wielkopolskim 16 296,54 ha
  • Cele ochrony: zachowanie cennych przyrodniczo terenów położonych w dolinie rzeki Baryczy z ekosystemami wodnymi i łąkowymi, największym w Europie kompleksem stawów rybnych i licznymi gatunkami ptaków wodno-błotnych
  • Położenie fizycznogeograficzne: Kotlina Żmigrodzka, Kotlina Milicka, Wysoczyzna Kaliska, Wzgórza Trzebnickie, Wzgórza Twardogórskie, Wzgórza Ostrzeszowskie
  • Położenie administracyjne: województwo wielkopolskie, powiat ostrowski, gminy: Odolanów, Przygodzice i Sośnie; województwo dolnośląskie, powiat milicki, gminy: Cieszków, Krośnice i Milicz; powiat oleśnicki, gmina Twardogóra; powiat trzebnicki, gminy: Trzebnica i Żmigród
  • Inne formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody: Olszyny Niezgodzkie, Radziądz, Stawy Milicke, Wydymacz i Wzgórze Joanny, Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą, liczne użytki ekologiczne (w województwie dolnośląskim), pomniki przyrody
  • Obowiązujące akty prawne:

Uchwała Nr XIX/347/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na terenie województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 4390)