Okładki książek ułożone obok siebie.

„Kierunek Krajobraz” Seria przewodników po parkach krajobrazowych woj. Wielkopolskiego

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Seria plików w formacie pdf została skompresowana do jednego pliku z formacie ZIP.

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Obrazek dekoracyjny

Przyrodnicze Rymowanie – otaczającego świata poznawanie.

Wydawnictwo: GAMMA Aleksander Urbański

Poznań 2023

„Stwórca musi mieć nadzwyczajną słabość do chrząszczy” – żartował podobno słynny biolog i genetyk, J. B. S. Haldane. Skąd wzięła się ta myśl? Do tej pory naukowcy opisali 400 000 – prawie pół miliona! – gatunków chrząszczy! Co roku opisuje się nowe gatunki tych owadów: łącznie na naszej planecie może być ich nawet ponad dwa miliony. Jeśli wypisalibyśmy obok siebie wszystkie opisane gatunki zwierząt – od krewetek po wieloryby – to jedną czwartą listy zapełniłyby chrząszcze. Od tak małych, że prawie niewidocznych gołym okiem, aż po latające z głośnym brzęczeniem skrzydeł olbrzymy – chrząszcze to olbrzymia różnorodność kształtów, kolorów, trybu życia i sposobów zdobywania pożywienia.

Chrząszcze żyją na wszystkich kontynentach świata poza Antarktydą. W Polsce potwierdzono występowanie ponad 6 tysięcy gatunków chrząszczy (dla porównania – w naszym kraju na co dzień można spotkać około 100 gatunków ssaków). W samej Wielkopolsce z pewnością jest ich nieco mniej, nie mamy bowiem na obszarze naszego województwa rozległych połaci lasów, nawiązujących do lasów pierwotnych – to bowiem w takich miejscach jak Puszcza Białowieska czy pozostałości dawnej Puszczy Karpackiej na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach obserwujemy największą różnorodność chrząszczy. Przyczyną tego zjawiska jest duża dostępność w takich lasach martwego drewna na różnych etapach rozkładu – w tych mikrosiedliskach żyją setki gatunków chrząszczy nie spotykanych w intensywniej użytkowanych gospodarczo i bardziej „uporządkowanych” lasach. Zwróćcie uwagę, że wiele z największych i najbardziej spektakularnych chrząszczy opisanych w tej książce, takich jak jelonek rogacz, kozioróg dębosz, kwietnica okazała i pachnica dębowa, jest związanych właśnie z martwym drewnem. Niektóre z nich są tak naprawdę reliktami dawnych puszcz, w których drzewa umierały i rozsiewały się zgodnie z naturalnym rytmem. Nie znaczy to, że w Wielkopolsce zupełnie brakuje nam takich nawiązujących do dawno minionych czasów siedlisk: przykładem jest Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy z rezerwatem Czeszewski Las, często określanym mianem „wielkopolskiej Białowieży”, w którym spotkamy sporo „puszczańskich” chrząszczy – w tym te najbardziej spektakularne. Mekką koleopterologów – czyli badaczy i miłośników chrząszczy – jest też Rogaliński Park Krajobrazowy. Na rozproszonych w dolinie Warty potężnych dębach rogalińskich żyją dziesiątki gatunków związanych z tymi drzewami.

Najbardziej znanym jest oczywiście kozioróg dębosz, ale spotkamy tu wiele innych, znanych tylko specjalistom gatunków – dla wielu z nich jest to jedyne miejsce występowania w naszym kraju. Chrząszczy nie trzeba jednak szukać daleko: przy ich wielkiej różnorodności równie niezwykłe okazy spotkamy również w ogrodzie, na porośniętym roślinnością ruderalną „nieużytku” tętniącym owadzim życiem, między płytami chodnikowymi… W przypadku chrząszczy wystarczy na chwilę przystanąć i przyjrzeć się zieleni, by jakiegoś dojrzeć – ot, chociażby którąś z biedronek. W tegorocznej edycji „Przyrodniczego Rymowania” zapraszamy Was do bliższego zapoznania się z wielkopolskimi chrząszczami. Na kartach książeczki zobaczycie zarówno chrząszcze duże, charyzmatyczne, spektakularne, jak i te mniej znane, niewielkie, możliwe do zobaczenia w każdym ogrodzie czy parku – ale równie piękne i fascynujące. Życzymy Wam wspaniałej przygody z chrząszczami!

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Park Krajobrazowy Dolina Kmionki

Park Krajobrazowy Dolina Kamionki

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Dolina czystej, wartko płynącej rzeki Kamionki na południe od Międzychodu. Na skraju tej polodowcowej doliny jeden z najcenniejszych gotyckich zabytków w Wielkopolsce – zbudowany z czerwonej cegły kościół w Kamionce. Jedyne w Wielkopolsce miejsce występowania zagrożonego wyginięciem raka szlachetnego.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Wielu autoró

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Wielkopolska część doliny leniwie płynącej rzeki – Baryczy, z sięgającymi czasów Średniowiecza kompleksami tętniących życiem stawów rybnych. W Antoninie stoi neoklasycystyczny modrzewiowy pałac myśliwski księcia Antoniego Radziwiłła. Pałac gościł w swych progach m.in. Fryderyka Chopina.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego to mozaika pól poprzecinanych pasami drzew i krzewów. Taki krajobraz powstał dzięki podróży tego napoleońskiego generała do Anglii, gdzie uczył się uprawy roli w jak na owe czasy najnowocześniejszych gospodarstwach. Nasadzone rośliny chronią pola przed erozją wietrzną, wspierają retencję wody i stanowią ostoję różnorodności biologicznej. Można tu spotkać wiele gatunków, które nauczyły się funkcjonować w przekształconym przez człowieka krajobrazie.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Park Krajobrazowy Promno

Park Krajobrazowy Promno

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Położony na południe od Pobiedzisk kompleks lasów, polan i urokliwych jezior, zlokalizowanych pośród malowniczych pagórków. Świat roślin, zwierząt i grzybów na terenie Parku jest niezwykle bogaty. Las wczesną wiosną urzeka masowym kwitnieniem roślin runa leśnego, a latem na leszczynach harcują tajemnicze, nocne gryzonie – orzesznica i popielica.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Puszcza Zielonka

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Jeden z największych kompleksów leśnych środkowej Wielkopolski, granica Parku przebiega już kilka kilometrów na północny wschód od Poznania. Popularne wśród poznaniaków miejsce na weekendowe wycieczki. Niedaleko Czerwonaka leży Dziewicza Góra – najwyższe wzniesienie w okolicach stolicy Wielkopolski. Na jej szczycie mieści się dostrzegalnia pożarowa z pięknym widokiem z jednej strony na Puszczę, a z drugiej na Poznań.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Skulski Park Krajobrazowy

Skulski Park Krajobrazowy (Nadgoplański Park Tysiąclecia)

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Lasy i łąki na południowym brzegu jeziora Gopło. Miejsce licznego występowania ptaków wodno-błotnych – zarówno podczas lęgów, jak i wędrówek. W czasie sezonowych przelotów na jeziorze odpoczywają wielotysięczne stada gęsi białoczelnych, gęgaw i zbożowych.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Miedzichowski Park Krajobrazowy

Miedzichowski Park Krajobrazowy

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Bory, łąki i trzęsawiska na zachód od jezior Chłop i Wędromierz na granicy z woj. lubuskim. Jeden z najmniej znanych turyście zakątków Wielkopolski. Założony w lasach, które kolonizowali osadnicy olęderscy. Ich gospodarstwa do dziś stanowią o krajobrazie tej okolicy.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Piękne widoki na dolinę Warty na terenie „Szwajcarii Żerkowskiej” na północ od Jarocina, a także „wielkopolska Białowieża” w rezerwacie Czeszewski Las. W Śmiełowie stoi pałac – ważne miejsce w życiu Adama Mickiewicza. W sąsiednim Miłosławiu XIX-wieczny pałac z najstarszym na ziemiach polskich pomnikiem Juliusza Słowackiego. A w Winnej Górze zabytkowy pałac gen. J. H. Dąbrowskiego.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...