KALENDARZ Łąki malowane na 2023

Marta Matuszewska

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Rysunki: Marta Matuszewska; Opisy: Rafał Śniegocki; Projekt graficzny: Akcygraf; Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań; www.zpkww.pl

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Motyle wielkopolskich parków krajobrazowych

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Publikacja przygotowana przez zespół w składzie: Alicja Biłoszewska, Izabela Dziekańska, Jan M. Kaczmarek Zdjęcia: Marek Chwistek, Dorota Kinast, Karolina Ferenc, Rafał Śniegocki Konsultacja merytoryczna: dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB Rysunek na okładce: Anastazja Bilińska Materiały opracowano na podstawie: - WARECKI A. MOTYLE DZIENNE POLSKI. ATLAS BIONOMII. WYD. KOLIBER, NOWY SĄCZ 2010 - BUSZKO J., MASŁOWSKI J. MOTYLE DZIENNE POLSKI. WYD. KOLIBER, NOWY SĄCZ 2015 - ARTYKUŁY NAUKOWE Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Opracowanie i druk: GAMMA Aleksander Urbański Poznań 2022 ISBN: 978-83-966338-0-4

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Okładka publikacji. Widać na niej motyla na zielonym kole oraz tytuł który brzmi

Ilustrowany atlas motyli dla młodszych miłośników krajobrazu

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Wydawca: ZPKWW Teksty: dr Jan Kaczmarek Konsultacja merytoryczna: dr Izabela Dziekańska, dr han. Marcin Sielezniew Ilustracje: Rafał Nikiel Projekt graficzny i skład: Marta Zatylny Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Drzwi do lasu, odc. 208 – Rejestrator – 9.03.2022

Rafał Regulski, Radio Poznań

Wydawnictwo: Radio Poznań

Poznań 2022

Niecodzienne badanie rozpoczęło się w tych dniach w lasach Nadleśnictwa Sieraków. Z inicjatywy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na kilku drzewach zawisły… (mówiąc w uproszczeniu) magnetofony. Opowiemy o tym w dwóch kolejnych odsłonach naszej leśnej audycji. Dzisiaj odsłona pierwsza.

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Drzwi do lasu, odc. 209 – Rejestrator 2 – 16.03.2022

Rafał Regulski, Radio Poznań

Wydawnictwo: Radio Poznań

Poznań 2022

Zgodnie z zapowiedzią wracamy do badań prowadzonych w Puszczy Noteckiej, których celem jest potwierdzenie obecności puchacza. Jak pamiętamy sprzed tygodnia przyrodnikom w sukurs przyszła nowoczesna technika, bo - jak przekonamy się dzisiaj - bez jej pomocy puchacza nie jest łatwo wytropić.

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka magazynu

Magazyn KRAJOBRAZ 4/2022

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Czwarty numer magazynu Krajobraz poświęcony m.in. Festiwalowi Kultury Słowiańskiej I Cysterskiej w Lądzie, zielonej spontaniczności, edukacji krajobrazowej.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Logo rozgłośni radiowej radio poznań

Jelonek rogacz – nasz największy chrząszcz Drzwi do lasu – 5.10.2019

Rafał Regulski, Radio Poznań

Wydawnictwo: Radio Poznań

Poznań 2019

Logo rozgłośni radiowej RADIO POZNAŃ

DRZWI DO LASU odc. 226, 227 Błotniak łąkowy

Rafał Regulski, Radio Poznań

Wydawnictwo: Radio Poznań

Poznań 2022

Pierwsza część audycji: https://radiopoznan.fm/audycja/drzwi-do-lasu/drzwi-do-lasu-odc-226-blotniak-lakowy Druga część audycji: https://radiopoznan.fm/audycja/drzwi-do-lasu/drzwi-do-lasu-odc-227-blotniak-lakowy-2

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Trzy wierzby utryzmane w formie drzewa ogłowionego

Ogławianie wierzb – przepis

Wierzby głowiaste, ogławianie i sadzenie. Materiał przygotowany przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian. https://www.youtube.com/user/TPBocian

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka kalendarza - przedstawia zamarznięte jezioro z wyspą na jego środku. Na dole napis 2022.

Kalendarz 2022

Paweł Młodkowski, Jan Kaczmarek, Łukasz Ławrysz

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Wszystko to, co widzimy dookoła poza murami naszych domów czy miejsc pracy, to krajobraz. To bardzo pojemna przestrzeń. Jesteśmy jego składową, ale i wypadkową. Ileż zależności powstałych w procesach trwających wiele tysięcy lat, które ukształtowały teren dzisiejszego Województwa Wielkopolskiego definiuje to jak wyglada krajobraz wokół nas? Żyjemy w jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem rzeźby terenu regionów Polski. Mimo, że nie mamy tu wysokich gór, ani dostępu do morza, możemy wybrać się nad jedno z setek jezior, czy odpocząć w pobliżu powolnie płynącej Warty w cieniu kilkusetletnich dębów. Jadąc rowerem możemy śledzić dziesiątki kilometrów zadrzewień śródpolnych. Nie brak tu puszcz, czy śródlądowych wydm. Czy o czymś zapomniałem? Niewątpliwie! Nie sposób bowiem wspomnieć o wszystkich walorach wielkopolski w jednym akapicie. Nie ma czegoś takiego jak pusty krajobraz. Wszystko co widzimy, słyszymy, czujemy - to wątki na ogromnym krośnie, gdzie tkana jest gęsta kanwa rzeczywistości. Stosunkowo od niedawna do obsługi tego krosna za-braliśmy się my. Z perspektywy czasu można niestety jasno powiedzieć, że nie idzie nam to najlepiej. Bo krajobraz to nie tylko „widoczki” na zdjęciach czy tło dla naszej agresywnej ludzkiej bytności. To odbicie naszej przyszłości. Zatem jeżeli krajobraz jest niszczony, pod-dawany antropocentrycznej potrzebie podporządkowania, to jakiego losu spodziewać się możemy? Dlatego tak ważne jest, aby ochrona krajobrazu stała się rolą nas wszystkich. Czas najwyższy, aby spojrzeć na to bardzo trudne zadanie nie jako obserwator oddzielony od trwającej katastrofy klimatycznej pancerną szyba, lecz jako najsilniejsze ogniwo w łańcuchu trzymającym most ku przyszłości nad przepaścią. Krajobraz ciągle się zmienia, jest żywą materią. Każdy rzut oka daje inny kadr. Każdy krok daje nam inną perspektywę przez co inaczej go interpretujemy, czytamy. Prezentujemy wybór 13 fotografii wykonanych z para-lotni, przedstawiających krajobraz. Każdego miesiąca czeka kolejny unikalny kadr, który warto spróbować samodzielnie zinterpretować. Żadnego ze zdjęć autor nie opisał. Jest to zabieg celowy, aby z każdego zdjęcia każdy mógł stworzyć własną, osobistą wyprawę po wielkopolskich krajobrazach. Łukasz Ławrysz

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...