Informacje ogólne

  • Data utworzenia: 1991 rok
  • Powierzchnia: 30824,06 ha
  • Cele ochrony: zachowanie i ochrona polodowcowego krajobrazu części Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, o rzeźbie urozmaiconej wzgórzami morenowymi, wydmami, dolinami rzek i rynnami jezior.
  • Położenie fizycznogeograficzne: Kotlina Gorzowska, Pojezierze Poznańskie.
  • Położenie administracyjne: powiat międzychodzki, gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz i Sieraków; powiat szamotulski, gmina Pniewy
  • Inne formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody: Buki nad Jeziorem Lutomskim, Bukowy Ostrów, Cegliniec, Czaple Wyspy i Mszar nad Jeziorem Mnich, Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Jezioro Kubek, Jezioro Mnich, Ostoja Międzychodzko-Sierakowska i Sieraków, użytek ekologiczny Jaskółcza Skarpa, pomniki przyrody.
  • Obowiązujące akty prawne:

Uchwała nr XIII/258/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10166)