Warto zobaczyć

Rogalińska Dolina Warty

Niezwykły krajobraz Rogalińskiej Doliny Warty to wspomnienie po dawnych czasach, gdy rzeki płynęły swobodnie, wijąc się wśród łąk i okresowo zalewanych lasów, pozostawiając po sobie pamiątki w postaci starorzeczy. Na tym odcinku doliny Warty można podziwiać bardzo urozmaiconą mozaikę pól, łąk, zadrzewień i obszarów podmokłych, urozmaiconą najróżniejszymi przejawami krajobrazu kulturowego – od widocznych już tylko dla wprawnego oka pozostałości po dawno porzuconych olęderskich osadach po najwyższej klasy zabytki. Jest jednak jeden element pejzażu doliny, który wyróżnia ją spośród innych…

Dęby Rogalińskie

To rogalińskie dęby – jedno z najbardziej okazałych skupisk starych dębów szypułkowych w Europie. Tylko tych o statusie pomnika przyrody jest tu ponad 650! Takich pejzaży – otwartych, nadrzecznych przestrzeni, zdominowanych przez rosnące w rozproszeniu stare dęby, nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce. To pozostałość po dawnym sposobie gospodarowania, gdy żywe dęby były znacznie cenniejsze niż ich drewno – dostarczały bowiem żołędzi, którymi można było tuczyć świnie. Takie krajobrazy w naszym kraju w ciągu ostatnich dwóch stuleci praktycznie zupełnie zanikły; w Europie ich przykładem są np. portugalskie dehesas z dębami korkowymi lub tradycyjny krajobraz rumuńskiej Transylwanii. Ale pośród setek rogalińskich dębów, najbardziej znane są trzy…

Lech, Czech i Rus

Dęby noszące imiona trzech legendarnych braci, założycieli dawnych państw słowiańskich, rosną na skraju doliny Warty, w parku przypałacowym w Rogalinie. Dęby stanowią największą atrakcję części parku utrzymanej w stylu angielskim. Bynajmniej nie zostały one jednak tu posadzone podczas zakładania parku! To wokół nich, z poszanowaniem ich już wtedy imponującego wieku i rozmiarów, utworzono ponad 200 lat temu park. Rogalińskie dęby są bowiem naprawdę stare – najstarszy z nich, a zarazem ten w stosunkowo najlepszej formie, to liczący sobie ok. 800 lat Rus. Młodszy Lech liczy sobie ponad pół tysiąclecia, a zbliżony wiek osiągnął zamarły już Czech. 

Pałac Raczyńskich

Klejnotem krajobrazu kulturowego w Rogalińskim Parku Krajobrazowym pozostaje pałac Raczyńskich – centralny element zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie. Pałac, będący oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu, to nie tylko zabytek architektury – to także skarbnica kultury, ze wspaniałą kolekcją obrazów. Cały zespół składa się także z dawnych zabudowań gospodarczych, m.in. z powozowni. Nieopodal znajduje się też położona na wzniesieniu dawna kaplica pałacowa, swoją architekturą bezpośrednio nawiązująca do starożytnego Rzymu. Teren zespołu pałacowo-parkowego gładko przechodzi w tereny nadwarciańskich łęgów – i to właśnie ta harmonia między dziełami człowieka a przyrody jest chyba najbardziej urzekającą cechą pejzaży Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.