Warto zobaczyć

Warto zobaczyć:

sielski krajobraz Łąk Odolanowskich z bogatą awifauną ptaków krajobrazu rolniczego;

panoramę tętniących ptasich życiem stawów przygodzickich z platformy widokowej przy stawie Trzcielin Nowy;

transmisję internetową z bocianiego gniazda w Przygodzicach;

pomnikowe dęby w okolicach Antonina.

Warto zwiedzić:

Pałac myśliwski w Antoninie 

Jednym z najciekawszych zabytków na terenie wielkopolskiej części Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy jest neoklasycystyczny modrzewiowy pałac myśliwski w Antoninie ufundowany przez księcia Antoniego Henryka Radziwiłła w 1822 r. Pałac gościł w swych progach wielkich artystów. Jednym z nich był Fryderyk Chopin, który przebywał w Antoninie w latach 1826 – 1829.

Pałacyk myśliwski w Mojej Woli

W miejscowości Moja Wola można zobaczyć niezwykły budynek z połowy XIX w. Jest to zabytkowy pałacyk myśliwski, otoczony parkiem.  Urzeka swoim osobliwym wyglądem, który zawdzięcza wyjątkowej elewacji wykonanej ze rzadko u nas spotykanego materiału – kory dębu korkowego.

Warto przeżyć:

Spływ kajakowy Baryczą 

Rzeka Barycz, jedna z najleniwszych polskich rzek, to doskonałe miejsce na spokojny spływ kajakowy. Z pokładu kajaka możemy obserwować bogatą awifaunę doliny – nad rzeką żerują czaple siwe i białe, zimorodki czy jaskółki. Płynąc przez lasy, łąki i pola rozciągające się wokół Baryczy, mijając tętniące życiem stawy rybne, mamy niepowtarzalną okazję do zobaczenia otaczającego nas krajobrazu z zupełnie innego punktu widzenia, jakże innego niż ten widziany z okna samochodu czy z siodełka roweru.

Wyprawa ścieżką dydaktyczną po rezerwacie Wydymacz 

Miłośnicy rowerowych wypraw i pieszych wędrówek znajdą w Parku wiele różnorodnych tras. Jedna z najkrótszych prowadzi przez rezerwat Wydymacz, sąsiadujący z terenem pałacu myśliwskiego w Antoninie. Wędrując jej trasą mamy szansę zobaczyć lub usłyszeć prawie wszystkie gatunki ptaków leśnych, które występują w Wielkopolsce. Centralnym punktem rezerwatu jest śródleśny staw, na brzegach którego możemy prowadzić obserwacje m.in. pomnikowe sosny. 

Poszukiwanie pomnikowych dębów

W okolicach Antonina znajduje się drugie w Wielkopolsce, po dębach rogalińskich, skupisko okazałych dębów szypułkowych. Rośnie ich tu ponad 250 – zapraszamy do wędrówki w ich poszukiwaniu! Wśród nich znajduje się największy i najstarszy dąb w całej dolinie Baryczy – liczący ok. 460 lat i mający w najszerszym miejscu obwód 840 cm dąb Jan.

Obserwacje ornitologiczne i przyrodnicze

Wielkopolska część Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” to miejsce zarówno dla ptaków, jak i dla ornitologów. Urozmaicony krajobraz rolniczy poprzecinany lasami i terenami podmokłymi to siedlisko życia licznych gatunków ptaków – również tych szybko znikających z naszego krajobrazu. A skąd o tym wiemy? Od prawie 20 lat bez przerwy, w licznych punktach rozsianych na terenie Parku, co miesiąc prowadzą obserwacje ornitolodzy z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Awifauna Parku to jednak nie tylko mieszkańcy pól i łąk – to także ptasi mieszkańcy i goście stawów rybnych, których w całej dolinie naliczono ponad 300 gatunków (w tym ok. 170 regularnie się tu lęgnie). Cała dolina Baryczy – zarówno śląska, jak i wielkopolska część Parku – należy do elitarnego grona obszarów podmokłych o znaczeniu międzynarodowym, chronionych na mocy tzw. Konwencji Ramsarskiej.

„Dni karpia”

Rozciągnięte na okres trzech miesięcy każdego roku (wrzesień-listopad) Dni Karpia to cykl wydarzeń organizowanych zarówno w wielkopolskiej, jak i dolnośląskiej części Parku. To doskonała okazja, by odwiedzić Park – od festynów kulinarnych, przez rajdy piesze, rowerowe i konne, warsztaty rękodzieła, imprezy sportowe, degustacje…

„Chopin w barwach jesieni”

Dla melomanów na pewno najciekawsze wydarzenie odbywa się w pałacyku w Antoninie. Coroczny międzynarodowy festiwal „Chopin w barwach jesieni” upamiętniający pobyt Fryderyka Chopina w Antoninie gromadzi miłośników muzyki klasycznej nie tylko z naszego kraju. W trakcie festiwalu swoje umiejętności prezentują najwybitniejsi polscy i zagraniczni artyści.