Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

starorzecza w nadwarciańskich kompleksach leśnych wraz z bogactwem fauny
i flory, w tym największe z nich – „Wielką Staruchę”;

„Wielkopolską Białowieżę” – unikalne w skali zachodniej Polski, puszczańskie w charakterze lasy łęgowe i grądowe z potężnymi starymi drzewami i obfitymi zasobami martwego drewna w rezerwacie Czeszewski Las – najstarszym obszarze chronionym w Wielkopolsce, najstarszym rezerwacie w Wielkopolsce;

panoramę doliny Warty i Lutyni z punktu widokowego w Brzostkowie;

widok na nadwarciańskie łęgi z wieży widokowej w Wolicy Koziej.

Warto zwiedzić

Ośrodek Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie

Ośrodek mieści się w zabytkowym, XIX-wiecznym budynku położonym malowniczo w starorzeczach Warty. Obiekt posiada sale dydaktyczne wyposażone w ekspozycje, na czele z multimedialną makietą przyrodniczą uroczyska i rezerwatu „Czeszewski Las”. Ośrodek został wyposażony w mikrokamery, za pomocą których można podglądać życie ptaków.

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie wraz z przylegającym parkiem

Muzeum mieści się w klasycystycznym pałacu z końca XVIII wieku, należącym do pereł polskiej architektury. Jest on dziełem wybitnego architekta Stanisława Zawadzkiego. Do Muzeum należy też park o powierzchni 14 ha z czytelnym układem serpentynowatych ścieżek i starym korytem Lutyni, z wyspą oraz trzema mostkami, stanowiący miniaturę ogrodu angielskiego. Wędrując po parku możemy podziwiać ciekawe grupy drzew pomnikowych, bogate runo, a także zwrócić uwagę na obecność wielu gatunków ptaków.

Pałac w Miłosławiu 

Pochodzący z XIX wieku pałac, otoczony jest parkiem,  w którym znajduje się najstarszy na ziemiach polskich pomnik Juliusza Słowackiego. W parku znajduje się duży staw z trzema wyspami. Woda do stawu doprowadzana jest czterema kanałami, nad którymi przerzucono malownicze mostki. W drzewostanie wyróżniają się graby, jesiony, lipy, dęby, platan, miłorząb japoński i cypryśnik błotny.

Kościół i pałac w Winnej Górze

Barokowy kościół XVIII wieku z rozbudowaną nawą i prezbiterium w stylu neobarokowym wraz z kaplicą grobową Jana Henryka Dąbrowskiego – twórcy Legionów Polskich we Włoszech. W tej samej miejscowości znajduje się zabytkowy Pałac Generała Dąbrowskiego, w którym mieści się centrum kulturalno-historyczne – zapoznamy się tu nie tylko z postacią samego generała, ale przede wszystkim z historycznymi postaciami wielkopolskich twórców i twórczyń koncepcji „pracy u podstaw”.

Warto przeżyć

spływ kajakowy Wartą, podczas którego można podziwiać lasy i nadrzeczne łąki, a także – dla bardziej doświadczonych kajakarzy – spływ Lutynią przez serce nadwarciańskich łęgów;

wędrówkę połączoną z rozwiązywaniem zadań i zagadek, czyli quest w Żerkowie oraz quest w Miłosławiu;

przeprawę  przez Wartę promem Nikodem w Czeszewie. Prom ten istnieje już od czasów przedwojennych, służył wówczas do przewozu drewna i zwierząt, natomiast od 1994 prom służy do celów turystycznych;

wyprawę szlakami rowerowymi na terenie parku, np. Żerkowsko-Czeszewską Ósemką, prowadzącą obok najważniejszych atrakcji Parku, i aż dwukrotnie wymagającą przeprawy przez Wartę promem (w Nowej Wsi Podgórnej oraz w Dębnie nad Wartą);

noc Muzeów i lekcje muzealne w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie;

zawody rowerowe MTB odbywające się w Żerkowie i Hermanowie;

spacery ścieżkami dydaktycznymi;

Nad Lutynią”, która ukazuje las łęgowy, ujście Lutyni, która kończy tutaj bieg wpadając do Warty, oraz śródleśne łąki wraz z pozostałościami średniowiecznego grodziska;

 „Starorzecze”, która obejmuje przeprawę promem Nikodem i przedstawia miejsca żerowania kozioroga dębosza, ptaki związane ze środowiskiem wodnym oraz młode pokolenie lasu.