Warto zobaczyć

Warto zobaczyć:

 • panoramę doliny Warty i Lutyni z punktu widokowego w Brzostkowie,
 • panoramę Hermanowa i Dębna z wieży widokowej w Wolicy Koziej,
 • ptaki podczas przelotów i te gniazdujące na stawach hodowlanych w Miłosławiu, Raszewach oraz Podlesiu,
 • starorzecza w nadwarciańskich kompleksach leśnych wraz z bogactwem fauny i flory.

Warto odwiedzić:

 • kościół gotycki z XV wieku w Dębnie nad Wartą ufundowany przez ówczesnego prymasa Wincentego Kota wywodzącego się z tej miejscowości,
 • Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie wraz z przylegającym parkiem upamiętniające pobyt i twórczość wieszcza oraz inne sławne postacie,
 • pałac w Miłosławiu z otaczającym go parkiem poprzecinanym kanałami, w którym znajduje się pomnik Juliusza Słowackiego,
 • barokowy kościół z rozbudowaną nawą i prezbiterium w stylu neobarokowym wraz z kaplicą grobową Jana Henryka Dąbrowskiego oraz pałac z izbą pamięci poświęconą twórcy legionów w Winnej Górze,
 • Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie, przedstawiający walory przyrodnicze okolicy oraz obieg wody w przyrodzie,
 • neogotycki zameczek myśliwski w Bugaju (tzw. Bażantarnię), zbudowany w formie średniowiecznego zespołu obronnego.

Warto przeżyć:

 • zawody MTB odbywające się w Żerkowie i Hermanowie,
 • poszukiwanie skarbu – questy w Miłosławiu i Żerkowie,
 • Noc Muzeów i lekcje muzealne w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie,
 • spływ kajakowy Wartą, podczas którego można podziwiać lasy i łąki nadrzeczne,
 • przeprawę przez Wartę promem górnolinowym w Nowej Wsi Podgórnej, Czeszewie lub Dębnie nad Wartą,
 • romantyczny spacer w parku miłosławskim i śmiełowskim śladami pisarzy i poetów.