Turystyka

Liczne jeziora, rzeka Warta, lasy oraz urozmaicony pagórkowaty krajobraz zapewniają możliwość uprawiania w Sierakowskim Parku Krajobrazowym większości form aktywnego wypoczynku, takich jak sporty motorowodne, kajakarstwo, żeglarstwo, kolarstwo, jeździectwo, a nawet narciarstwo biegowe i kręglarstwo. Można też oczywiście odbywać wędrówki piesze lub po prostu wypoczywać na plaży. W samym Sierakowie znajdują się trzy ośrodki sportowo-rekreacyjne z bazami noclegowo-żywieniowymi. Najatrakcyjniejsze plaże z dobrym dojazdem znajdują się nad jeziorami: Jaroszewskim, Ławickim, Chrzypskim, Kwileckim i Młyńskim. Park jest pocięty gęstą siecią szlaków turystycznych (pieszych, konnych, rowerowych, wodnych), których łączną długość szacuje się na około 1000 km. Na szczególną uwagę zasługuje rowerowy Szlak Powstań Narodowych 1769–1919, którego tematyką jest historia walk narodowowyzwoleńczych. Bardzo ważnym miejscem dla edukacji przyrodniczej regionu jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, stanowiący również centralny obiekt systemu certyfikowanych tras nordic walking.

Ścieżki dydaktyczne

  • Jary koło Chalina (długość 7 km, 12 przystanków) Trasa: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – jezioro Chalinek – wieś Chalin. Ścieżka biegnie wzdłuż krawędzi rynny jeziornej nad jeziorem Chalinek. Prezentuje polodowcowy krajobraz z erozyjnymi wcięciami (jarami) w krawędź rynny jeziornej, wraz z bogactwem przyrody ożywionej.
  • Marianówka (długość 2,5 km, 16 przystanków). Trasa: Marianowo – Szkółka Leśna Cegliniec – powrót. Ścieżka prezentuje zagadnienia związane z gospodarką leśną, hodowlą, ochroną i użytkowaniem lasu. Ścieżka rozpoczyna się obok pomnikowego dębu Józef.
  • Nad Jeziorem Małym w Chalinie (długość 3 km, 7 przystanków) Trasa: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – pętla wokół Jeziora Małego – Jezioro Śremskie – Chalin. Ścieżka prezentuje ekosystem jeziorny i stawowy oraz ekosystemy leśne wykształcające się na różnych siedliskach wokół jeziora.
  • Ostępy Puszczy Noteckiej (długość 3 km, 10 przystanków). Trasa: po terenach Puszczy Noteckiej w rejonie Schroniska Chata Zbójców w Bucharzewie. Ścieżka prezentuje zagadnienia związane z ochroną przyrody i gospodarką leśną.
  • Stawy w Gardówcu (długość 5,2 km, 17 przystanków) Trasa: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – brzeg Jeziora Małego – stawy w Gardówcu – Struga Śremska – stawy rybne w Chalinie. Ścieżka przedstawia krajobraz polodowcowy oraz informacje na temat świata fauny i flory.
  • W parku dworskim w Chalinie i nad Jeziorem Śremskim (długość 2 km, 26 przystanków) Trasa: Park w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – brzeg Jeziora Śremskiego. Ścieżka przedstawia zabytkowy XIX-wieczny park przydworski, gdzie można obejrzeć pomnikowe 200-letnie drzewa: platana i kasztana jadalnego oraz pochodzące z Anglii wyhodowane wegetatywnie dęby z tzw. Dębu Robin Hooda. Atrakcyjne jest także zejście ze skarpy wzdłuż Jeziora Śremskiego.

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego