Dane statystyczne

Chronologia powstawania parków krajobrazowych na terenie województwa wielkopolskiego

ParkRok utworzeniaPierwszy akt prawny tworzący park
Pszczewski Park Krajobrazowy1986Uchwała Nr XI-63-86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Gorz. z 1986 r. Nr 9, poz. 105)
Lednicki Park Krajobrazowy1988Uchwała nr XXVI/205/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie utworzenia parku krajobrazowego wokół jeziora Lednickiego p. n. „Lednicki Park Krajobrazowy” (Dz. Urz. Woj. Poz. z 1989 r. Nr 6, poz. 58)
Przemęcki Park Krajobrazowy1991Rozporządzenie Nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego z 1991 r. Nr 12 poz. 108)
Sierakowski Park Krajobrazowy1991Rozporządzenie Nr 6/91 Wojewody Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Poz. z 1991 r. Nr 11, poz. 132)
Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego1992Rozporządzenie nr 1/92 Wojewody Leszczyńskiego i Wojewody Poznańskiego z dnia 1 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego (Dz. Urz. Woj. Poz. Nr 16 poz. 142)
Park Krajobrazowy Promno1993Rozporządzenie Nr 6/93 Wojewody Poznańskiego z dnia 20 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno (Dz. Urz. Woj. Poz. z 1993 r. Nr 13, poz. 150)
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka1993Rozporządzenie Nr 5/93 Wojewody Poznańskiego z dnia 20 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz. Urz. Woj. Poz. z 1993 r. Nr 13, poz. 149)
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy1994Rozporządzenie Nr 1/94 Wojewody Kaliskiego i Wojewody Poznańskiego z dnia 17 października 1994 r. w sprawie utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Poz. z 1994 r. nr 21, poz. 210)
Nadwarciański Park Krajobrazowy1995Rozporządzenie nr 60 Wojewody Konińskiego z dnia 19 października 1995 roku w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kon. z 1995 r. Nr 25, poz. 154)
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy1996Rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia i ochrony parku krajobrazowego „Dolina Baryczy” (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19, poz. 102 oraz Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 6, poz. 65)
Rogaliński Park Krajobrazowy1997Rozporządzenie Nr 4/97 Wojewody Poznańskiego z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Poz. z 1997 r. Nr 14, poz. 98)
Powidzki Park Krajobrazowy1998Rozporządzenie nr 18 Wojewody Konińskiego w sprawie powołania Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kon. z 1998 r. Nr 52, poz. 305)
Nadgoplański Park Tysiąclecia2009Rozporządzenie Nr 2/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia” w województwie wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 112 poz. 1798)
Miedzichowski Park Krajobrazowy2019Uchwała nr XIII/256/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r.  poz. 10164)
Park Krajobrazowy Dolina Kamionki2019Uchwała nr XIII/257/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10165)