Turystyka

Walory przyrodnicze parku oraz bliskie sąsiedztwo aglomeracji poznańskiej sprawiają, że jest to miejsce często odwiedzane przez turystów. Odpowiadając na ich oczekiwania, przygotowano gęstą sieć szlaków turystycznych. Część z nich prowadzi po historycznych szlakach handlowych, których przebieg zachował się do dziś (trakty: Annowski, Bednarski, Pławiński, Poznański i Zielonkowski). Głównymi szlakami rowerowymi parku i jego otuliny są dwa pierścienie, uzupełnione o sieć tras łącznikowych. W 2007 roku wyznaczono Cysterski Szlak Rowerowy, prowadzący po miejscach związanych z działalnością zakonu. Dla amatorów pieszych wycieczek wytyczono cztery szlaki podstawowe (czerwony, niebieski, zielony i żółty) oraz szlaki łączące – oznaczone kolorem czarnym. Ciekawą propozycją jest szlak konny zwany Wilczym, który prowadzi przez urokliwe tereny leśne. Należy też wspomnieć o fragmencie Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba oraz o Szlaku Kajakowym Puszcza Zielonka ciągnącym się od jeziora Stęszewskiego, poprzez Wronczyńskie Duże i Małe do jeziora Biezdruchowskiego (poza parkiem). Na osoby zmotoryzowane, a zarazem zainteresowane historią i architekturą drewnianych budynków sakralnych czeka Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Wśród obiektów często odwiedzanych przez turystów najbardziej popularnym miejscem jest Dziewicza Góra wraz z wieżą widokową i kompleksem budynków turystyczno-edukacyjnych. Dla amatorów atrakcji wodnych przygotowano kąpieliska strzeżone przy jeziorach Stęszewskim i Kamińsko.

Ścieżki dydaktyczne

  • Dziewcza Góra (długość: 5,5 km, 19 przystanków) Trasa: Czerwonak (od parkingu samochodowego pod Dziewiczą Górą) – lasami do leśniczówki Annowo. Na trasie uczestnicy poznają między innymi zasady funkcjonowania ekosystemu leśnego, a szczególną atrakcją ścieżki jest wieża widokowa na szczycie Dziewiczej Góry, skąd roztacza się widok na rozległe lasy Puszczy Zielonki.
  • Ścieżka imienia Maksymiliana Jackowskiego – pierwszego patrona Kółek Rolniczych (długość: 1 km, 5 przystanków) Trasa: Wronczyn (od cmentarza przykościelnego) – dworek rodziny Jackowskich. Prowadzi od miejsc upamiętniających dawnego dziedzica wsi Wronczyn po jeziora stanowiące walor krajobrazowy i przyrodniczy tych okolic.
  • Kraina Modrej Przygody (długość: 2 km, 11 przystanków) Trasa: osada Odżykorzuch (od leśniczówki) – w kierunku Jeziora Modrego. Przygotowana trasa w łatwy i przystępny sposób prezentuje zwiedzającym zasady gospodarki leśnej, a także przybliża świat flory i fauny pobliskich lasów.
  • Walory przyrodnicze okolic Kiszkowa (długość: 26 km, 9 przystanków) Trasa: Kiszkowo (od parkingu przed budynkiem gimnazjum) – rezerwaty oraz Dąbrówka Kościelna – Karczewo. Ścieżka zapoznaje z przyrodą, walorami kulturowymi oraz krajobrazowymi okolic Kiszkowa.
  • Zbiorowiska roślinne wokół jeziora Zielonka (długość: 3 km, 8 przystanków) Trasa: Zielonka (od parkingu) – wzdłuż brzegu jeziora Zielonka – tereny leśne – Zielonka (parking). Trasa prowadzi przez samo centrum parku, charakteryzuje się różnorodnością siedlisk roślinnych związanych z ekosystemami wodnymi, murawowymi oraz leśnymi.

    Identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka wraz z otuliną i obszarem przyległym