Turystyka

Przez obszar parku przebiegają trzy szlaki piesze (niebieski, zielony i żółty) oraz kilka szlaków rowerowych, poczynając od tras o znaczeniu międzynarodowym (europejskie szlaki rowerowe EuroVelo nr 2 i nr 9). Z Poznania można tu dojechać, wykorzystując szlaki należące do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych – Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania oraz Piastowski Trakt Rowerowy. Uzupełnieniem oferty dla rowerzystów są szlaki łącznikowe R-11 i R-12, stanowiące element systemu szlaków rowerowych Puszczy Zielonki. Wokół jezior w dolinie Cybinki pod Jeziercami poprowadzona została przyrodnicza ścieżka dydaktyczna wyznaczona przez Nadleśnictwo Czerniejewo. Dla amatorów nordic walkingu powstały trzy trasy o różnej długości, pozwalające na poznanie najciekawszych pod względem krajobrazowym fragmentów parku podczas wędrówek z kijkami. Jazda konna w rejonie parku jest możliwa w ośrodkach jeździeckich w Borówku, Kaczynie, Kociałkowej Górce i Nowej Górce, jednak na terenie parku nie wyznaczono dotychczas tras konnych. Dogodne warunki do kąpieli stwarzają jeziora Brzostek i Dębiniec. Podstawę turystycznej bazy noclegowej stanowi kilka gospodarstw agroturystycznych, funkcjonujących na terenie parku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 Ścieżki dydaktyczne

  • Ścieżka przyrodniczo-leśna w Jeziercach (długość 3,7 lub 2,5 km, 22 przystanki)

Trasa: Jezierce – pętla wokół jezior Ósemka oraz Uli. Ścieżka prezentuje walory środowiska przyrodniczego wokół śródleśnych jezior oraz wybrane elementy gospodarki leśnej i łowieckiej.

Identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne Parku Krajobrazowego Promno wraz z otuliną