Turystyka

Nadwarciański Park Krajobrazowy stwarza dogodne warunki do uprawiania ekoturystyki. Walory przyrodnicze podmokłej doliny Warty można poznać, wykorzystując czerwony szlak pieszy, Nadwarciańską Drogę Świętego Jakuba oraz ścieżki dydaktyczne. Należy jednak pamiętać, że wędrówka przez znaczną część roku może wymagać założenia kaloszy, a niekiedy będzie zupełnie niemożliwa. Rowerzyści mogą dotrzeć na teren parku z Konina, Śremu czy odległego Poznania, wykorzystując Nadwarciański Szlak Rowerowy. Przepływająca przez park Warta stanowi element wodnego szlaku zwanego Wielką Pętlą Wielkopolski z przystaniami w Lądzie i Pyzdrach oraz wypożyczalniami kajaków (na przystaniach oraz w Dłusku). Lokalną atrakcją są nadal funkcjonujące przeprawy promowe. Wiele dróg (między innymi wzdłuż północnej krawędzi pradoliny oraz odcinek Zagórów – Ląd) posiada duże walory widokowe. Pradolinę w pełnej krasie można też podziwiać z naturalnego punktu widokowego w Ratajach, z mostów w Pyzdrach i Lądzie, a także z tarasu widokowego w dawnym dworze w Lądzie. Funkcjonujący w tym budynku Ośrodek Edukacji Przyrodniczej stanowi ważny w skali regionu obiekt prowadzący szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ścieżki dydaktyczne

  • Krzynica (długość 6 km, 4 przystanki)
    Trasa: Ląd (parking przy moście) – Socznia – Krzynica – powrót. Ścieżka prezentuje krajobraz doliny Warty z charakterystycznymi elementami: łąkami, wydmami i starorzeczami oraz bogactwem fauny i flory.
  • „Po suchym i mokrym LĄDZIE” (długość ok. 10 km, 10 przystanków)
    Trasa: 1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, 2. Zespół klasztorny w Lądzie, 3. Pradolina, 4. Nadwarciańskie Łąki, 5. Starorzecze Kolano, 6. Lądkowski Borek, 7. Piaskowa Góra, 8. Znaczenie mokradeł, 9. Rydlowa Góra, 10. Rzeka Warta.

Na trasie ścieżki zachwycają: kwitnące łąki, rozległe mokradła, starorzecza, wydmy sródlądowe, malowniczy – pradolinny krajobraz, a także liczne walory kulturowo – historyczne Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Uwaga! Przy wysokim stanie wody w Warcie część trasy może być niedostępna (przystanki 8-10), wówczas zalecamy rozpoczęcie wędrówki przy Kościele pw. Św. Biskupa Mikołaja w Lądku. Umożliwi to odwiedzenie przystanków 4-7. 
Mapa do pobrania

  • Pyzdry – Białobrzeg (długość 8 km, 6 przystanków)

Trasa: Pyzdry (parking przy moście) – Białobrzeg (Schronisko PTTK „Chatka Ornitologa”). Ścieżka prezentuje zróżnicowane ekosystemy doliny Warty w okolicy Pyzdr.

Zapoznaj się z dokumentem: Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego