Położenie i krajobraz

Przemęcki Park Krajobrazowy leży w południowo – zachodniej Wielkopolsce, na granicy z województwem lubuskim, na południowy zachód od Kościana i północny zachód od Leszna. Przeważająca część jego terenu położona jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Sławskie, wschodni i północno-wschodni fragment wchodzą w skład Równiny Kościańskiej i Pojezierza Krzywińskiego, natomiast fragment południowy stanowi skraj Wysoczyzny Leszczyńskiej. Rzeźba terenu ukształtowana została przez ostatnie zlodowacenie i cechuje się dużym zróżnicowaniem.

Występują tu niemal wszystkie charakterystyczne formy młodoglacjalne. Większość terenu pokrywają płaskie lub faliste wysoczyzny morenowe, ale odnaleźć można także fragmenty moreny czołowej oraz wydmy. Istotnym elementem krajobrazu są też liczne jeziora polodowcowe, głównie o charakterze rynnowym, które wraz z przyległymi terenami leśnymi i łąkowymi tworzą wartościowe środowisko dla licznych gatunków roślin i zwierząt.

Wody powierzchniowe stanowią blisko 7% powierzchni parku, a znajdujący się tutaj system 24 zbiorników, w większości połączonych ze sobą, stanowi jego serce. Do największych należą jeziora: Dominickie (344 ha), Przemęckie (224 ha) i Wieleńskie (220 ha).

Jeziora w parku to zazwyczaj zbiorniki płytkie i dość mocno zeutrofizowane. Na tym tle znacząco wybija się Jezioro Dominickie z głębokością maksymalną głębokością sięgającą 17,1 m i przejrzystością dochodzącą nawet do 5 m.

W krajobrazie dominują tereny rolnicze: pola uprawne i łąki kośne poprzecinane plątaniną jezior i kanałów, które malowniczo komponują się z kompleksami leśnymi i dość dobrze rozbudowaną siecią osadniczą. W tej mozaice dużą rolę odgrywają zadrzewienia śródpolne (głównie wierzbowe i topolowe) oraz nadbrzeżne (najczęściej olsy). Znaczny obszar na południowym wschodzie parku zajmują Lasy Włoszakowickie.

W pozostałej części w licznych obniżeniach terenu występują wilgotne żyzne łąki turzycowe i torfowiska. Wszystkie miejscowości parku mają charakter wiejski. Do największych zaliczają się wsie gminne: Włoszakowice, Wijewo oraz Przemęt. Wyjątkowo urokliwy teren pojezierny przyciąga wielu turystów złaknionych wypoczynku nad wodą, którzy najczęściej odwiedzają miejscowości położone nad największymi jeziorami: Boszkowo Letnisko (nad Jeziorem Dominickim), Wieleń Zaobrzański (nad Jeziorem Wieleńskim) i Brenno-Ostrów (nad Jeziorem Białym).