Czynna ochrona przyrody

Wybrane projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody:

Ludzie rozmawiają przy pracy. Jeden trzyma łopatę, w tle stoją sadzonki drzew gotowe do posadzenia.
  1. Program nasadzeń drzew i krzewów (m.in. jarzębu brekinii, drzew owocowych),

2. Ochrona dziko żyjących pszczołowatych,

Przszoczła siedzi w trzcinie.
Budka lęgowa na drzewie

3. Zwiększanie liczby miejsc rozrodu dla ptaków (budki lęgowe dla gągołów i puszczyków, platformy gniazdowe dla rybitw i śmieszek, platformy pod gniazda dla bocianów białych),

4. Usuwanie niepożądanych elementów z gniazd bocianów białych,

Tama bobrowa

5. Mała retencja,

6. Akcje sprzątania parków krajobrazowych,

Osoby sprzątające drogę
Aleja drzew

7. Ochrona pomnikowej alei kasztanowców białych w Zielonce (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka),

8. Czynna ochrona popielicy (Sierakowski Park Krajobrazowy),

Popielica na gałęzi buka
Autorstwa Patrick Reijnders - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25446155

9. Odłowy norki amerykańskiej (Nadwarciański Park Krajobrazowy, Lednicki Park Krajobrazowy),

10. Rewitalizacja zbiorników wodnych (Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego),

11. Zabezpieczanie drzew o okazałych rozmiarach przed zgryzaniem przez bobry (Rogaliński Park Krajobrazowy),

12. Czynna ochrona migrujących płazów (Nadwarciański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy),

13. Inicjowanie ustanawiania pomników przyrody (Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy),