Walory kulturowe

Wcześniejsza działalność człowieka na terenie parku pozostawiła po sobie spuściznę w postaci wielu interesujących zabytków architektury. Obiektem wyróżniającym się na tle innych jest XV-wieczny kościół gotycki w Dębnie. Budowę oraz uposażenie świątyni sfinansował prymas Wincenty Kot, wywodzący się z tej miejscowości. Dębno w XIX wieku zasłynęło także za sprawą funkcjonującego ówcześnie zakładu wodoleczniczego, leczącego zgodnie z myślą Priessnitza, jak również jako ośrodek życia kulturalnego. Następnym cennym obiektem jest pałac w Śmiełowie, w którym obecnie mieści się Muzeum Adama Mickiewicza. Do rozsławienia miejscowości wieszcz przyczynił się, przybywając tu w 1831 roku. Piękno okolicy natchnęło poetę do stworzenia Pana Tadeusza, w którym można doszukać się opisów ówczesnego Śmiełowa i okolic. W pobliskim Brzostkowie, na zboczu Wału Żerkowskiego, znajduje się XIX-wieczny klasycystyczny kościół oraz dwór wraz ze spichlerzem. Na przeciwległym biegunie parku na zwiedzających czeka XIX-wieczny pałac w Miłosławiu, w którym funkcjonuje Izba Pamięci Kościelskich. Za pałacem rozciąga się park założony w stylu francuskim, a następnie przekształcony na styl angielski z licznymi mostami nad kanałami. W parku wzniesiono pierwszy na ziemiach polskich pomnik Juliusza Słowackiego. Niedaleko Miłosławia, w Winnej Górze znajduje się malowniczy pałacyk, a w nim Izba Pamięci generała Jana Henryka Dąbrowskiego.