Informacje ogólne

Zespół Parków organizuje i prowadzi szereg działań o charakterze edukacyjnym. Działania tego typu w postaci warsztatów, tzw. Zielonych Szkół, konkursów, rajdów, imprez plenerowych, organizacji stoisk targowych, wystaw, prelekcji, wydawania publikacji itp., służą popularyzacji wiedzy na temat walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, jakimi odznaczają się parki krajobrazowe. Kierowane są do zróżnicowanych grup odbiorców, między innymi dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli, samorządowców, społeczności wiejskich, seniorów, członków organizacji pozarządowych.

Wybrane przedsięwzięcia edukacyjne:

 1. Zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.
 2. Zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.
 3. Konkursy:
  • Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski,
  • Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie,
 4. Spotkania z przyrodą – prelekcje przyrodnicze (Poznań).
 5. Ścieżki dydaktyczne.
 6. Gry terenowe:
  • Questy,
  • Zielony Punkt Kontrolny.
 7. Publikacje.
 8. Filmy.