Walory kulturowe

Park Krajobrazowy Promno w swoich granicach nie posiada istotnych obiektów zaliczanych do dziedzictwa kulturowego. Jedynym tego typu jest grodzisko pierścieniowate koło Nowej Górki przy krawędzi doliny kanału Szkutelniak. Pochodzi ono z okresu wczesnego średniowiecza, a w okresie potopu szwedzkiego było kryjówką polskich wojsk.

Przy jeziorze Drążynek znajduje się głaz narzutowy z tablicą poświęconą zasłużonemu przyrodnikowi, profesorowi Zygmuntowi Czubińskiemu.

Wycieczkę na teren parku turyści często łączą z wizytą w położonych w pobliżu jego granic Pobiedziskach, które uzyskały prawa miejskie przed 1257 rokiem od księcia Przemysła I.

W urokliwym miasteczku warto zobaczyć między innymi rynek z zabytkowym wczesnogotyckim kościołem farnym z przełomu XIII i XIV wieku, a także pobliski Skansen Miniatur oraz Gród Pobiedziska z wystawą machin oblężniczych.