Łąki nad gopłem

Zdjęcie przedstawia łąkę pokrytą żółtymi kwiatami oraz teren podmokły