OP – 3

By nasz ogród przydomowy był atrakcyjny i przyjazny przyrodzie warto posadzić w nim rośliny przyciągające zwierzęta. Grupą zwierząt bardzo chętnie widzianych w ogrodach ze względu na kolorowe skrzydła są motyle. By je zwabić do naszego ogrodu warto posadzić rośliny dające im pożywienie, czyli wytwarzające nektar. Jedną z takich roślin jest budleja Dawida nazywana też omżynem lub motylim krzewem. Jest to roślina pochodząca z Chin i Japonii. Krzew posadzony w osłoniętym od wiatru, nasłonecznionym miejscu będzie licznie odwiedzany przez różne gatunki motyli. Warto też czasem zostawić niektóre dziko rosnące rośliny kwiatowe, na przykład bniec biały i wiesiołek dwuletni chętnie odwiedzają motyle nocne. Nie było by jednak kolorowych motyli bez ich stadiów larwalnych, czyli gąsienic, dlatego też warto w ogrodach pozostawiać dziko rosnące rośliny, na których żerują gąsienice. Na przykład pokrzywa jest rośliną żywicielska kilku gatunków rusałek, a z kolei posiany na grządce koperek może się stać pożywieniem pasiastych gąsienic pięknego pazia królowej.