45

Lasy każdego nadleśnictwa podzielone są na mniejsze fragmenty ułatwiające orientację na mapach leśnych i w terenie. Każde nadleśnictwo dzieli się na duże części nazywane obrębami a te na niewielkie fragmenty – oddziały. Każdy z nich ma swój własny numer zaznaczony na mapach i w terenie. Oddziały leśne w większych kompleksach leśnych mają najczęściej kształt prostokątów o wymiarach około 400 na 600-700 metrów. W terenie, zwykle w południowo zachodnim narożniku każdego oddziału, stoi kamienny lub betonowy słupek informujący, w którym fragmencie lasu się znajdujemy. Stojąc twarzą do jednego z boków słupka widzimy dwa numery: jeden na górze – to oznaczenie obrębu nadleśnictwa, drugi na bocznej ściance – to oznaczenie oddziału leśnego za naszymi plecami. Jeżeli słupek stoi w narożniku oddziału w głębi lasu, a na jego ściankach są cztery różne numery znajduje się on na styku czterech różnych oddziałów. Na skraju lasu na części ścianek słupka mogą znaleźć się kropki – jest to informacja, że tutaj kończy się teren należący do nadleśnictwa. Słupki oddziałowe mogą nam pomóc w orientacji w terenie – zwracając uwagę na numerację możemy łatwiej odnaleźć drogę powrotną. Poza tym, ponieważ numeracja oddziałów rośnie w pasach ciągnących się ze wschodu na zachód, słupki oddziałowe mogą nam pomóc w wyznaczeniu kierunków geograficznych w lesie.