62

W pobliżu dworku znajdują się dawne zabudowania folwarczne. Do naszych czasów zachowały się dwa duże budynki obory i stodoły i dwa mniejsze stajni i magazynu. W przeszłości obok stały też cielętnik i kuźnia. Taka zabudowa folwarczna była w przeszłości często murowana z cegły i łamanego kamienia polnego, czyli kamieni które podczas epoki lodowcowej przytransportował lądolód. Na starszym budynku, stojącym w głębi, widnieje data 1866 ułożona z cegły na tle z łamanych kamieni, drugi budynek powstał na początku XX wieku. Jest to ciekawy przykład wykorzystania materiałów lokalnych.