31

W podmokłych zagłębieniach terenu wykształcają się olsy. Są to lasy bagienne z dominującą olszą czarną, która znosi okresowe zalewanie i zmiany poziomu wody. Olsy mają zwykle charakterystyczną strukturę kępową – wokół korzeni olsz tworzą się, jak gdyby wysepki wyniesione nad powierzchnię wody. Na nich rosną gatunki roślin leśnych preferujących mniejsze ilości wilgoci w glebie. Wokół wysepek, na terenie okresowo zalewanym, występują gatunki bagienne. Olszy czarnej często towarzyszą inne gatunki drzew jak jesion i brzoza oraz krzewy jak leszczyna, kruszyna, porzeczka czarna i kalina koralowa. W olsach występują też kwitnące na żółto kosaćce żółte i knieć błotna. Dzięki temu, że są to trudno dostępne lasy wybierają je na swoje miejsce gniazdowania żurawie.