54

Choina kanadyjska to drzewo iglaste z terenów wschodniej Ameryki Północnej. Dorasta do wysokości 30 metrów i może osiągać wiek około 300-400 lat. Najstarszy zbadany osobnik rosnący koło miejscowości Tionesta w stanie Pensylwania, w USA miał co najmniej 554 lat. W Polsce czasami sadzono ją w parkach jako drzewo dekoracyjne. Próbowano ją też w przeszłości wprowadzać w lasach gospodarczych, jednak jako obcy gatunek miejscami zadomawiający się i zajmujący nowe tereny stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej.

Na terenach naturalnego występowania choina kanadyjska jest bliska zagrożeniu ze względu na to, że atakuje ją, przypadkowo sprowadzony przez człowieka z Azji owad Adelges tsugae. Owad ten wysysając soki z igieł doprowadza do zamierania drzew.

W parku podworskim w Chalinie, do 2006 roku rosła pomnikowa choina, którą podczas zimowej wichury powalił wiatr. Leżąca w parku kłoda to pozostałość po tym drzewie. Obecnie rozkładając się kłoda stanowi siedlisko życia dla wielu organizmów żywych i nawóz dla rosnących wokół drzew. Co roku pojawiają się na niej owocniki grzyba żółciaka siarkowego.