33

Sosna zwyczajna toleruje gleby ubogie i piaszczyste jak na przykład piaski wydmowe przytransportowane przez lądolód i przewiane przez zachodnie wiatry. Piaski te na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego Puszczy Noteckiej w wielu miejscach tworzą pagórki wydmowe, na których rosną bory sosnowe, czyli lasy iglaste z dominującą sosną zwyczajną. Sośnie towarzyszy w nich często brzoza, czasem też jałowiec. Runo jest ubogie i składa się z borówek i wrzosów, traw, paproci orlicy a, w miejscach bardziej suchych, głównie mchy i porosty. Igły sosny są dłuższe niż igły świerka, mają od 3 do 7 centymetrów długości i osadzone są parami na krótkopędzie.