68 

Pszczoła miodna jest od wieków hodowana przez człowieka i choć spełnia ważną rolę w przyrodzie, ze względu na zapylanie roślin, jest jednak tylko jednym z około 20 000 gatunków pszczół na świecie. Dzikie pszczoły często są znacznie bardziej efektywnymi zapylaczami niż pszczoła miodna, na przykład trzmiele, które zapylają koniczynę czy pszczoły samotne jak murarka ruda, która zapyla jabłonie wydajniej niż pszczoła miodna. Wśród dzikich pszczół jest wiele gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem i to je przede wszystkim powinniśmy chronić. Hodowla pszczoły miodnej na dużą skalę może być niekorzystna dla dziko występujących zapylaczy, gdyż owady muszą wtedy konkurować o pożywienie. Chronić dzikie pszczoły możemy nie stosując środków chemicznych w ogrodzie, zakładając sztuczne miejsca gniazdowania np. z drewna z nawierconymi otworkami czy z pęczków trzciny. Ważne jest również ograniczanie wykaszana, wycinania przekwitniętych łodyg kwiatowych (wiele gatunków pszczół gniazduje w pustych łodygach roślin) oraz pozostawianie w ogrodach dzikich roślin, które kwitnąc dają im pożywienie.