41

W naturalnych zagłębieniach terenu, w których płynęły cieki wodne często budowano groble by stworzyć stawy nadające się do hodowli ryb. Takie sztuczne zbiorniki są płytkie i jeżeli są użytkowane ekstensywnie stają się też miejscem rozrodu płazów. W kwietniu ze zbiorników rozlegają się głosy godowe żab zielonych i przypominające nieco pohukiwanie głosy kumaków. Płaz ten przypomina małą ropuchę z jaskrawymi, pomarańczowymi plamami na brzuchu. Głosy te mają przywabić samice. Po spotkaniu samicy samiec przytrzymuje ją silnym chwytem przednich kończyn. Nosi on nazwę ampleksus i trwa aż do złożenia jaj. Podczas składania jaj samiec wypuszcza do wody plemniki i tam następuje zapłodnienie. Jaja nazywane skrzekiem przyczepiane są do roślin wodnych. Z jaj wykluwają się kijanki, które stopniowo przeobrażają się w dorosłe płazy. Płazy jako organizmy podatne na zmiany w środowisku objęte są ochroną. Zagraża im między innymi utrata siedlisk np. w następstwie osuszania i zanieczyszczania zbiorników wodnych.