48

Czyżnie to wielogatunkowe śródpolne zarośla składające się z niskich krzewów, często ciernistych jak śliwa tarnina, głóg, ale także leszczyna, trzmielina, jeżyny, róże, wiąz i wiele innych. Rosną one na poboczach dróg, skrajach lasów czy miedzach. Podczas kwitnienia dają pożywienie licznym owadom natomiast ich owocami żywią się ptaki i inne zwierzęta. Dla wielu gatunków ptaków cierniste krzewy są też bezpiecznym miejscem gniazdowania. Jednym z nich jest skryta dzierzba gąsiorek. Poluje ona na małe gryzonie, jaszczurki i większe owady. Ze względu jednak na zbyt słabe mięśnie nóg nie może sobie przytrzymywać zdobyczy podczas kawałkowania jej. Dlatego też nadziewa upolowaną zdobycz na cierń tarniny i odrywa kęsy po kawałku. Czasem też pozostawia na cierniach swoją zdobycz „na później” tworząc nieco przerażające spiżarnie.