40

Poza piaskiem, żwirem i kamieniami lądolód przyniósł na nasze tereny również głazy, czyli znacznej wielkości kamienie. Niektóre z nich zostały objęte ochroną w formie pomników przyrody. Na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego pomnikowe głazy narzutowe zobaczyć można na przykład w lesie koło Lutomia. Wykopano tam granitowy głaz o obwodzie 11 metrów nazywany Diabelskim Kamieniem. Związana jest z nim ciekawa legenda o budowie mostu prowadzącego przez Jezioro Lutomskie. Inny pomnikowy głaz o obwodzie 9 metrów i wysokości 2,30 m ustawiono na szczycie punktu widokowego w Grobii. Jest to granit Rapakiwi (nazwany tak od umiejscowienia naturalnego złoża koło miasta Rapakiwi w Finlandii). Granit Rapakiwi, ze względu na podatność na erozję nazywany jest gnijącym kamieniem. Na punkcie widokowym znajdują się też mniejsze głazy: granity, gnejsy, granitognejsy i granitognejs z diorytem. Mniejsze i większe głazy można też w niektórych miejscach zobaczyć na przykład na skrajach pól. By głaz mógł zostać pomnikiem przyrody bierze się pod uwagę jego rozmiar, skład petrograficzny i inne cechy geologiczne.