34

Jeziora Sierakowskiego Parku Krajobrazowego są miejscem występowania wielu gatunków ptaków wodnych. Spotkać tu można świetnie nurkujące perkozy dwuczube, łyski i gągoły – biało czarne kaczki gniazdujące w dziuplach. Zimą większe zbiorniki są ważnymi noclegowiskami gęsi zbożowych i białoczelnych oraz łabędzi czarnodziobych i krzykliwych. Na brzegach spotkać można wypatrujące zdobyczy czaple siwe i coraz częściej czaple białe. Wiosną z trzcinowisk rozlegają się ostre, trzeszczące śpiewy trzciniaka – ptaka, który buduje gniazda na wiotkich łodygach trzciny. Czasem usłyszeć też można dziwne niskie buczenie przypominające dźwięki wydawane podczas dmuchania w szklaną butelkę – to głos śpiewającego bąka – ptaka spokrewnionego z czaplą. Dlatego warto podczas wędrówki nad jeziorami zachować ciszę by nie spłoszyć ptasich mieszkańców.