43

W lasach użytkowanych gospodarczo po wycięciu drzew odnawia się las najczęściej przez nasadzenia sztuczne. Taki fragment lasu w początkowym stadium rozwoju, gdy drzewa są małe, rosną powoli i nie tworzą jeszcze zwartego zgrupowania, aż do osiągnięcia przez nie wieku 20 lat nazywa się uprawą leśną. Czasem fragmenty lasu po wycięciu pozostawia się do naturalnego odnowienia, czyli pozwala się by drzewa wysiały się same z nasion produkowanych przez sąsiednie wiekowe drzewa. Uprawy i naturalne odnowienia, zwłaszcza cenniejszych gatunków drzew np. dębów, buków czy klonów, ogradza się siatką. Jest to ochrona przed zwierzętami leśnymi, które zjadają pąki i młode pędy drzewek co może doprowadzać do ich zamierania. Zwykle taką ochronę trzeba zapewnić aż drzewa uzyskają dostateczną wysokość by sarna, daniel i jeleń nie były w stanie sięgnąć do wierzchołkowych pędów.