Akcja Żaba

Wraz z nadejściem wiosny płazy po przebudzeniu ze snu zimowego udają się do zbiorników wodnych w celu odbycia godów i złożenia jaj. Podczas  swoich bardzo często dalekich wędrówek napotykają liczna zagrożenia. Do takich zagrożeń należą m.in. ruchliwe drogi, które stanowią niebezpieczną barierę migracyjną.


W ramach Akcji Żaba, która już od roku 2004 odbywa się regularnie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy, wzdłuż wybranych, ruchliwych dróg budowane są ogrodzenia, przy których instaluje się spowalniacze. Wpadają do nich migrujące płazy, które są wyciągane przez wolontariuszy i bezpiecznie przenoszone na miejsce odbycia godów. Akcję Żaba poprzedza szereg zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w szkołach podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.

Na zajęciach dzieci dowiadują się, jak rozpoznawać poszczególne gatunki płazów zamieszkujących parki krajobrazowe, w jaki sposób czynnie je chronić i jak zapobiegać zagrożeniom czyhającym na tę grupę zwierząt. W tym roku w ramach współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwa Antonin ogrodzenia ustawiono w dwóch wcześniej wytypowanych lokalizacjach w Sośniach oraz Jankowie Przygodzkim. Od pierwszych dni marca wolontariusze z Zespołu Szkół  w Sośniach, Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim, Zespołu Szkół w Dębnicy oraz Szkoły Podstawowej w Świecy monitorują ogrodzenia w celu zbierania i przenoszenia płazów do miejsc ich rozrodu.

Zaangażowanie wolontariuszy i opiekunów biorących udział w akcji już przyczyniło się do uratowania kilkuset osobników z pośród chronionych gatunków płazów. W miarę możliwości w przyszłości projekt będzie realizowany również w innych lokalizacjach na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.