Pod Ciemnym Niebem Chalina

Zorza polarna nad Sierakowskim Parkiem Krajobrazowym, w Ostoi Ciemnego Nieba Izdebno-Chalin. Fot. Antonii Kasprzak, 27.02.2023 r.