Program Ambasadorów Krajobrazu

Dołącz do nas – Program Ambasadorów Parków

Program Ambasadorów Krajobrazu. Tekst na artystycznym tle. Obrazek oprócz tekstu przedstawia drzewa i ptaki.
Program ambasadorów krajobrazu

Program Ambasadorów Krajobrazu to nowa inicjatywa realizowana przez ZPKWW. Celem Programu jest nawiązanie współpracy z osobami mieszkającymi w Wielkopolsce, których pasje, zainteresowania oraz aktywności związane są z naukami przyrodniczymi, krajoznawczymi lub kulturowymi. Które chciałyby się rozwijać i aktywnie działać na rzecz ochrony przyrody, poszerzając świadomość ekologiczną i wiedzę ze specjalistycznych dziedzin przyrodniczych przy jednoczesnej potrzebie pozyskania pomocy i narzędzi, niezbędnych do podjęcia lokalnych działań i inicjatyw.

Założeniem Programu jest wyłonienie zarówno aktywnych młodych ludzi i wspieranie ich w rozwoju, jak również zaangażowanie dorosłych Wielkopolan, którzy chcieliby podjąć działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu. To kierunek dla wszystkich osób, które chciałyby mieć realny wpływ na swoje bezpośrednie otoczenie, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Ambasadorzy Krajobrazu reprezentują Organizatora, propagując działania statutowe ZPKWW.

Uczestnicy Programu otrzymują możliwość czerpania wiedzy od specjalistów z różnych dziedzin, takich jak ornitologia, entomologia, herpetologia, ichtiologia, limnologia, botanika czy fitosocjologia. To także zdobywanie kompetencji krajoznawczych, edukacyjnych, poznawanie nowych form nauczania i przekazywania wiedzy. Program stwarza możliwość doskonalenia własnego warsztatu, podejmowania wyzwań, a także czynnego włączania się w działania terenowe na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa przyrodniczego. Jego efektem jest zbudowanie lokalnych, zaangażowanych i świadomych społeczności.

Program Ambasadorów Krajobrazu wspiera działania, które podejmuje pojedyncza osoba i pokazuje, że lokalne inicjatywy mają realny wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne. To szansa na zmianę świata, poszerzenia swoich kompetencji, zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych na kolejnych etapach rozwoju zarówno w pracy osobistej jak i zawodowej.  

Jak zostać Ambasadorem Krajobrazu?

Wystarczy przesłać do nas wypełniony formularz aplikacyjny.

Co zyskuję jako Ambasador Krajobrazu?

Między innymi:

 1. dostęp do pakietów materiałów edukacyjnych;
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne na każdym etapie działań;
  • możliwość współpracy i osobistego udziału przy realizacji projektów edukacyjnych, krajoznawczych, wydarzeń edukacyjno-promocyjnych i projektów związanych z czynną ochroną przyrody i krajobrazu;
  • możliwość nauki i bezpośredniej współpracy z dedykowanymi pracownikami ZPKWW, pełniącymi rolę mentorów;
  • wymianę doświadczeń pomiędzy Ambasadorami Krajobrazu i pracownikami ZPKWW;
  • możliwość poznawania walorów i osobliwości fauny i flory wielkopolskich parków krajobrazowych pod okiem specjalistów, pracowników ZPKWW podczas dedykowanego uczestnikom Programu spaceru “Na Manowce”;
  • możliwość publikacji artykułów popularnonaukowych i relacji fotograficznych w kwartalniku Magazyn Krajobraz oraz w przestrzeni wirtualnej ZPKWW;
  • możliwość rozwoju osobistego w zakresie wiedzy merytorycznej, warsztatu edukacyjnego, współpracy z różnymi grupami społecznymi podczas Zjazdu Ambasadorów Krajobrazu.

Jakie są obowiązki Ambasadora?

Między innymi:

 1. Upowszechnianie wiedzy o wielkopolskich parkach krajobrazowych oraz ich walorach przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego, w ramach lokalnych działań;
 2. Opracowywania notatek / materiałów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i Magazynie Krajobraz wydawanym przez ZPKWW;
 3. Podejmowania lokalnych inicjatyw i nawiązywania współpracy z lokalną społecznością w zakresie wydarzeń promocyjno-edukacyjnych w obszarze dziedzin przyrodniczych, ekologicznych, krajoznawczych i kulturowych;
 4. Współpracy i wymiany doświadczeń z innymi Ambasadorami oraz pracownikami ZPKWW;
 5. Udział w spotkaniach szkoleniowych i zjazdach Ambasadorów Krajobrazu organizowanych przez ZPKWW;
 6. Sporządzanie corocznego raportu ze swojej działalności jako Ambasador Krajobrazu;

Do pobrania

Zdjęcie - Rafał Śniegocki, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ściska dłoń laureatkom konkursu.