Projekty edukacyjne

Zespół Parków realizuje zróżnicowane projekty edukacyjne, często połączone z działaniami w zakresie czynnej ochrony przyrody. Wśród dotychczasowych projektów warto wymienić:

  1. Zwiększanie bioróżnorodności Polski poprzez ekoresocjalizację osadzonych.
  2. Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych.
  3. Program edukacyjny dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski.
  4. OSMIA – mały program edukacji i ochrony czynnej dla zachowania dzikich zapylaczy.
  5. Akcja Żaba.
  6. Narzędzia GIS w edukacji ekologicznej – precyzyjny sposób pozyskiwania i analizowania informacji o środowisku przyrodniczym.
  7. Jeżowóz – program mobilnej edukacji ekologicznej.
  8. Jabłoniowy Szlakinicjatywa na rzecz ochrony zadrzewień śródpolnych alei i tradycyjnych sadów.