Jary koło Chalina młyński staw i buki na krawędzi polodowcowej rynny