Projekty przyrodnicze

Wybierz z menu aby dowiedzieć się więcej.

Ludzie rozmawiają przy pracy. Jeden trzyma łopatę, w tle stoją sadzonki drzew gotowe do posadzenia.

Wybrane projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody:

Program nasadzeń drzew i krzewów (m.in. jarzębu brekinii, drzew owocowych),

Zwiększenie bioróżnorodności Polski poprzez ekoresocjalizację osadzonych,

Ochrona dziko żyjących pszczołowatych,

Zwiększanie liczby miejsc rozrodu dla ptaków (budki lęgowe dla gągołów i puszczyków, platformy gniazdowe dla rybitw i śmieszek, platformy pod gniazda dla bocianów białych),

Usuwanie niepożądanych elementów z gniazd bocianów białych,

Mała retencja,

Akcje sprzątania parków krajobrazowych,

Ochrona pomnikowej alei kasztanowców białych w Zielonce (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka),

Czynna ochrona popielicy (Sierakowski Park Krajobrazowy),

Odłowy norki amerykańskiej (Nadwarciański Park Krajobrazowy, Lednicki Park Krajobrazowy),

Rewitalizacja zbiorników wodnych (Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego),

Zabezpieczanie drzew o okazałych rozmiarach przed zgryzaniem przez bobry (Rogaliński Park Krajobrazowy),

Czynna ochrona migrujących płazów (Nadwarciański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy),

Inicjowanie ustanawiania pomników przyrody (Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy),