Konferencja z okazji XXX rocznicy utworzenia Parku Krajobrazowego Promno oraz Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

W czwartek 19 października w Poznaniu odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji XXX rocznicy utworzenia Parku Krajobrazowego Promno oraz Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. To był naprawdę wyjątkowy dzień, podczas którego …

 ZAPROSZENIE na spotkanie Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 Ostoja Przemęcka PLH300041 i Dębowa Góra PLH300055 w sprawie projektu planu zadań ochronnych 

logo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanieplanówzadań ochronnych dla obszarówNatura 2000, dzięki któremu sporządzone zostaną plany zadań ochronnych (pzo) dla 22 obszarów Natura 2000 w …