Nasadzenia śródpolne na koniec roku

Warunki pogodowe sprawiły, że na jakiś czas zakończyliśmy prace związane wykonywaniem zadrzewień w krajobrazie rolniczym naszych parków krajobrazowych.

Jak dotąd udało się posadzić 230 lip drobnolistnych i klonów polnych wzdłuż dróg Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, ale nie jest to nasze ostanie słowo tej jesieni zimy 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z prowadzonych prac.

Przedsięwzięcie „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego” dofinansowane z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Fot. Michał Białek