Skłusowany wilk w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym [drastyczne zdjęcia]

Martwy wilk

Podczas naszej pracy można natknąć się na różne ciekawe, bądź smutne rzeczy. Tym razem nasz kolega znalazł martwego wilka, około 9 miesięczną samicę, która najprawdopodobniej została zastrzelona ponad miesiąc temu. Trwają czynności związane z ustaleniem przyczyny śmierci wilka. Mamy przekonanie graniczące z pewnością, że doszło do postrzelenia. Na ciele zwierzęcia widoczne są dwie rany z obydwu stron na różnej wysokości. Zwierzę zostało znalezione w kępie zadrzewień w odległości ok. 100 metrów od ambony myśliwskiej i ponad 500 metrów od granicy Rezerwatu „Czeszewski Las”.

Wilk jest w Polsce objęty ścisłą ochroną, a jego status prawny reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z ww. przepisami zabijanie i okaleczanie wilków jest zabronione. Nierespektowanie przepisów prawa podlega karze aresztu lub grzywny. Zgodnie z art. 35. 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt „Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wilk jest kluczowym elementem zdrowo funkcjonowania ekosystemów i przyczynia się do lepszej wydajności upraw leśnych i rolnych, poprzez ograniczenie presji kopytnych.

Jeżeli natknęliście się na martwego wilka, zawsze należy zachować zimną krew i postępować zgodnie następującymi zasadami:

Więcej

1) Niezwłoczne powiadomienie właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (Strona kontaktowa RDOŚ w Poznaniu)
2) W przypadku nieskutecznego kontaktu z RDOŚ należy powiadomić straż miejską lub gminną oraz w razie potrzeby także straż łowiecką lub miejscowe nadleśnictwo.
3) W przypadku nieskutecznego kontaktu z ww. instytucjami należy wypełnić (w możliwym zakresie) arkusz zgłoszenia przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną (dostępny na stronie GDOŚ i RDOŚ) i niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną na podany adres RDOŚ. Martwe zwierzę należy pozostawić w miejscu znalezienia (o ile nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub dla ruchu drogowego).
4) W przypadku znalezienia rannego zwierzęcia wymagającego udzielenia pomocy weterynaryjnej oprócz ww. instytucji należy także powiadomić najbliższy ośrodek rehabilitacji zwierząt (wykaz dostępny na stronie GDOŚ).

Można posiłkować się także poradnikiem antykłusowniczym, przygotowanym przez Stowarzyszenie dla natury „WILK” oraz wydawnictwem „Po sąsiedzku z wilkiem”.

„Stowarzyszenie dla Natury WILK”

W przypadku podejrzenia, że zwierzę padło ofiarą łamania prawa (kłusownictwo, celowe zabicie) należy niezwłocznie powiadomić policję!!!

Koło łowieckie 66 „Knieja” w Czeszewie zdecydowało się na ufundowanie nagrody za przekazanie informacji, które będą pomocne w ustalaniu sprawcy zastrzelenia wilka. Wszyscy, który posiadają jakiekolwiek informacje proszeni są o kontakt za pośrednictwem adresu klkniejaczeszewo@gmail.com Nagroda wynosi 5 tys. zł.     

Dziękujemy Mikołajowi Kasprzakowi za okazanie bezinteresownej pomocy podczas interwencji.

Sprawę opisano w mediach:

https://jarocinska.pl/wiadomosci/martwego-wilka-znaleziono-na-terenie-gminy-zerkow-najprawdopodobniej-zostal-zastrzelony/aHxzjo1KVUm3US0uDhkB?fbclid=IwAR19d0xUsNTYiBE2FG7VuyC-Y26T9RRCH0dLF09sVlmUtQ9BfBNamOKSgAE

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/klusownicy-zabili-wilka

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,30644172,ktos-zastrzelil-mloda-zdrowa-wilczyce-pod-miloslawiem-pol-kilometra.html?fbclid=IwAR2odMMxJ9Rdi6xG93gqZ_raZXNu8i2ixTDUGf1hjT5x7bazTTUGjc4k7ss#S.TD_poznan-K.C-B.2-L.1.zw

https://waszemedia.pl/martwy-wilk-znaleziony-w-zerkowsko-czeszewskim-parku-krajobrazowym/

https://epoznan.pl/news-news-147268-martwy_wilk_znaleziony_w_parku_krajobrazowym_zabil_go_klusownik

https://tenpoznan.pl/zabity-wilk-w-wielkopolsce-sprawe-prowadzi-policja/

https://www.se.pl/poznan/ktos-zastrzelil-mloda-wilczyce-klusownik-jest-poszukiwany-przez-policje-i-kolo-lowieckie-aa-ykq7-N17P-nP5v.html

https://dzienniklodzki.pl/martwa-wilczyca-znaleziona-w-parku-krajobrazowym-w-wielkopolsce-prawdopodobnie-zostala-zastrzelona/ar/c1-18264557
Martwy wilk. fot. M. Białek.

Stan ciała wilka świadczy, że zwierzę zginęło około 2 miesięcy temu.

Martwy wilk. fot. M. Białek

Dobry stan uzębienia świadczy o tym, że zwierzę było zdolne do samodzielnego polowania.

Martwy wilk. fot. M. Białek

Na ciele widoczne były dwie rany z dwóch stron, na różnej wysokości.