Monitoring przyrodniczy z użyciem fotopułapek

Fotopułapki to urządzenia rejestrujące zdjęcia i filmy, aktywowane za pomocą czujnika ruchu. Są niezbędnym narzędziem w pracy teriologa, czyli osoby zajmującej się badaniem i inwentaryzacją ssaków.

Montaż fotopułepek to kolejny etap działań tuż po tropieniach (odnajdywaniu tropów, odchodów oraz innych śladów bytowania zwierząt). Rejestrowanie, a później analizowanie materiału zdjęciowego i filmowego jest najmniej inwazyjną metodą inwentaryzacji, dlatego chętnie wykorzystujemy ją w naszej pracy. Jest także stosunkowo mało czasochłonna, w porównaniu z ilością zebranego materiału.

Dwa modele fotopułapek z jakich korzystamy.

Dzięki pozyskanym danym możemy określić skład gatunkowy zwierząt w danym miejscu lub stwierdzić gatunki, które tylko przemieszczają się przez ten teren. Możemy oszacować liczebność interesujących nas rzadkich i chronionych gatunków, a nawet tych inwazyjnych będących zagrożeniem dla naszej rodzimej fauny. Te niewielkie urządzenia pomagają wykryć nawet najbardziej skryte gatunki zarówno w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo możemy podglądać naturalne zachowania zwierząt, którymi będziemy z Wami dzielić na naszej stronie i w mediach społecznościowych.