Zmarł śp. prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 12 lutego 2024 roku zmarł śp. prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz emerytowany, długoletni nauczyciel akademicki.

Z parkami krajobrazowymi wielkopolski związany był od 1994 roku. Pełnił wówczas funkcję przewodniczącego komitetu redakcyjnego, kolejno redaktora naczelnego i zastępcy redaktora naczelnego Biuletynu Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Przez trzydzieści lat redagował kolejne numery Biuletynu, zawsze w przyjazny sposób motywował autorów do dotrzymywania terminów publikacji, zawsze służył radą i wsparciem w naszych działaniach. Każda rozmowa i spotkanie z Panem Profesorem były ogromną przyjemnością.

Wspólnie z Panem Profesorem jeszcze udało się nam wydać jubileuszowy XXX Zeszyt Biuletynu.

Od lewej: prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz, prof. dr hab. Jan Sikora, w Boszkowie.
archiwum prywatne Jana Sikory, fot. M. Zimniewicz

śp. prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz był odznaczony: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Cześć jego pamięci!

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 16 lutego 2024 roku o godzinie 11.00 w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Komornikach. Ceremonia pogrzebowa zaraz po mszy świętej.