Fauna i flora parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Część 1: Ptaki

Broszura stanowi pierwszą część cyklu Fauna i flora parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Przedstawiono w niej fotografie 11 gatunków ptaków zamieszkujących Wielkopolskę (autorstwa Tomasza Skorupki), wraz z ich krótkimi opisami oraz opis gromady ptaków. Publikacja została wydana w 2014 roku przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Folder na wstępie przedstawia podstawowe informacje o parkach krajobrazowych regionu wraz z mapą. Zasadnicza część publikacji opisuje walory przyrodnicze i kulturowe oraz zagospodarowanie turystyczne Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Broszura zawiera również turystyczną mapę parku. Publikacja została wydana w 2011 roku przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Broszura prezentuje podstawowe informacje dotyczące aktywnego spędzania czasu w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka. Publikacja została wydana przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Szlaki piesze na terenie Puszczy Zielonka i okolic

Folder przedstawiający piesze szlaki turystyczne wytyczone na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Publikacja zawiera wykaz szlaków pieszych wraz z podaniem ich długości oraz przebiegu na mapie. Zamieszczono również informacje na temat ścieżek dydaktycznych. Treść uzupełniają wiadomości na temat nordic walking. Publikacja została wydana przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego uzyskując dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Szlaki rowerowe na terenie Puszczy Zielonka i okolic

Broszura prezentuje szlaki rowerowe w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka i jej okolicach. W ulotce znajdują się trasy 16 szlaków z wypisanymi miejscowościami, przez które przebiegają oraz ich graficzne przedstawienie na mapie. Publikacja została wydana przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...